Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1 | 67-76

Article title

DREWNIANY KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W BOGUSZYCACH K. RAWY MAZOWIECKIEJ. ZAKOŃCZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY POLICHROMOWANYCH STROPACH

Content

Title variants

EN
WOODEN CHURCH OF ST. STANISŁAW THE BISHOP IN BOGUSZYCE NEAR RAWA MAZOWIECKA. THE COMPLETION OF THE CONSERVATION AND RESTORATION OF POLYCHROME CEILINGS

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The instalment (October 2006) of a polychrome ceiling of the main nave of the wooden church in Boguszyce marked the completion of nine years of conservation, conducted with intervals and encompassing the whole painted decoration of the ceiling and complex, multistage repair of the church architecture. Apart from the considerable range of technical work, consisting in a transfer onto a new base of about 30% of boards covered with painted decorations, the fundamental conservation problem was cleaning the polychrome surface as well as removing the polyvinyl acetate and pigment retouching, which had changed the original colour. Another difficult and complex task involved a reconstruction of a considerable part of the painted decoration, connected with a recomposition of the improperly arranged segments of the main and northern nave. These undertakings were preceded by in-depth iconographic and stylistic studies, whose purpose was to establish the original form of the depictions. The prolonged realisation made it possible to assess the effectiveness of the performed work. No new flaking or loosening of the polychrome was noticed; the same holds true for colour retouching and reconstruction. The realisation of the repair-conservation meant that the building in question regained its construction stability and the danger of its collapse was averted. The process of covering the church roof with steam-permeable foil and double shingles as well as building a floor in the attic should protect the valuable polychrome ceiling from damage. The conservation was supervised by Maria Lubryczyńska and carried out by Krystyna Sommer, Joanna Czernichowska, Marcin Kozarzewski, Małgorzata Pałka-Ślusarczyk, Małgorzata Oborska, Barbara Kaniewska, Elżbieta Jeżewska, Katarzyna Lesiakowska, Małgorzata Ujma, Magdalena Muc and the author of this article. Transfers and repair of the underpaintings were performed by Jacek Cypel, M, A.

Year

Issue

1

Pages

67-76

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2007

Contributors

  • dr hab., absolwentka wydziałów Architektury Wnętrz i Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, od 1974 r. pracuje na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2001 r. kieruje Pracownią Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Polichromowanej. W latach 1999-2005 pełniła funkcję prodziekana wydziału. Była promotorem przeszło 70 prac magisterskich. Przez wiele lat przewodniczyła Ogólnopolskiej Radzie Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP. Od 1983 r. jest rzeczoznawcą Ministra Kultury w zakresie konserwacji malarstwa. Ma na swym koncie ważne dokonania konserwatorskie; w ostatnim czasie prowadzi autorski program konserwatorski w Gabinecie Zwierciadlanym, Sypialni i Antygabinecie Królowej Pałacu w Wilanowie w ramach projektu pn. „Restauracja wnętrz pierwszego w Polsce muzeum sztuki – Muzeum Pałac w Wilanowie”.
  • M. Lubryczynska, Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie, Wydzial Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki, ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 37, 00-379 Warszawa, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
08PLAAAA04899289
ISSN
0029-8247

YADDA identifier

bwmeta1.element.4f7f6808-e6ff-397c-9eb9-16fe35127dbb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.