Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 11 | 53-60

Article title

Badania proweniencyjne starych drukow w Bibliotece UMK w Toruniu

Selected contents from this journal

Title variants

EN
PROVENANCE RESEARCH OF OLD PRINTS IN THE LIBRARY OF NICOLAUS COPERNICUS UNIVERITY (NCU) IN TORUN

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the history of provenance research of old prints stored in the Library of NCU. The collections mentioned here were discussed in terms of their provenance, and literature concerning the subject was given. The reasons why there is no systematic ownership research of the whole collection were given (mainly the shortage of workers specializing in this kind of research). The article lists the main circle of readers interested in old prints from the Library of NCU, proving the necessity of continuing provenance research. Attention was paid to the new technology of working with old prints taking into account their individual features such as provenance, marginalia, covers. The article mentions a problem of creating the provenance bases on the local, national and international level in computer systems.

Year

Volume

11

Pages

53-60

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Maria Strutynska, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Gagarina 13, 87-100 Torun, Poland

References

 • Biblioteka Zamkowa (1529-1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu, Toruń 1992.
 • Borchling C.; Claussen B., Niederdeutsche Bibliographie: Gesamtverzeichnis der niederdeutschen Drucke bis zum Jahre 1800. Bd. 1-2, Neumünster 1931-1936.
 • Gingerich O., An annotated census of Copernicus' "De revolutionibus" (Nuremberg, 1543 and Basel, 1566), Leiden 2002.
 • Hajdukiewicz L., Biblioteka Macieja z Miechowa, Wrocław 1960.
 • Jarzębowski L., Lisowski, Stanisław, [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa 1972.
 • Jarzębowski L., O potrzebie i metodach badań proweniencyjnych, Studia o Działalności i Zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Cz. II: 1982.
 • Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, oprac. M. Strutyńska, Toruń 1995.
 • Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: polonica wieku XVI, red. K. Zathey, Wrocław 1965.
 • Kocowski B., Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz.1, Wrocław 1959-77.
 • Koćwin M., Koćwin J., Rogów Opolski: przewodnik po historii i okolicy, Opole 2005.
 • Milewska-Kozłowska J., Książki z kolekcji Jakuba Zablera (1670-1753) w zbiorach biblioteki UMK w Toruniu Rocznik Toruński, T. 26: 1999.
 • Milewska-Kozłowska J., Strutyńska M., Kolekcja proweniencji greifswaldzkiej w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu, Folia Toruniensia, T. 4: 2004.
 • Polen, bearb. von M. Zacharska von unter Leitung J. Pirożyński, [w:] Handbuch Deutscher Historischer Buchbestände in Europa, hrsg. von B. Fabian. Bd.6, Hildesheim 1999.
 • Przybylowa J., Z dziejów biblioteki Sczanieckich w Nawrze, Zeszyty Naukowe UMK, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Nauka o Książce, T. 5: 1968.
 • Przybyszewski K., Stanisław Lisowski – bibliotekarz, archiwista, kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, [w:] Kustosze zbiorów specjalnych, Warszawa, 2004.
 • Strutyńska M., Alte Drucke Königsberger Provenienz in den Beständen der Universitätsbibliothek Toruń, [w:] Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte, hrsg. von A. Walter, Köln, 2004.
 • Strutyńska M., Inkunabuły proweniencji chojnickiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Studia o Działalności i Zbiorach Biblioteki Uniwersytetu M. Kopernika. Cz. II: 1982.
 • Strutyńska M., Sprawozdanie z warsztatów, [dostęp 7 IV 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.net.pl/2010/118/a.php?skutecka.
 • Strutyńska M., Stare druki bibliotek gimnazjalnych Chojnic i Chełmna w zbiorach Biblioteki UMK, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. Bibliologia dyscypliną integrująca, red. M. Mlekicka, Warszawa 1993.
 • Strutyńska M., Stare druki Biblioteki Elbląskiej, [w:] Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bibliotece Elbląskiej 24 listopada 2006 r., Elbląg 2006.
 • Strutyńska M., Stare druki proweniencji Potockich z Tulczyna w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, [w:] Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, T. 14, Wyniki i perspektywy, Warszawa 1992.
 • Strutyńska M., Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Przewodnik po zespołach. Problemy badawcze i metodologiczne, Toruń 1999.
 • Szelińska W., Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i w początkach XVI wieku, Wrocław 1966.
 • Tondel J., Katalog Poloników Kammerbibliothek i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Toruń 1991; idem, Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii, Toruń 1994.
 • Tondel J., Książka w dawnym Królewcu Pruskim, Toruń 2001.
 • Tondel, J., Krystyna Podlaszewska-bibliotekarz i bibliolog, przyjaciel czytelników, [w:] Kustosze zbiorów specjalnych, Warszawa 2004.
 • Z Badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, z. 1, red. B. Bieńkowska, Warszawa 1975.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10565

YADDA identifier

bwmeta1.element.502a8b5e-0243-3a51-9125-3b70e078e162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.