Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 2 | 73-86

Article title

Przedsiębiorcy małego miasta pogranicza polsko-niemieckiego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Private Entrepreneurs in a Small Town of the Polish-German Borderland: The Case of Krosno Odrzańskie

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The owners of enterprises in a small town are characterised in two contexts. First, the entrepreneurs' features (age, sex, education, income) are presented against those of other inhabitants of Krosno Odrzanskie - a small town in the Polish-German borderland. Second, differences regarding the characteristics of social position and opinions on transformation among owners of various-size enterprises are presented. Based on this, the author attempts at specifying whether the entrepreneurs' features suggest their interest in the course of transformational changes (leading, e.g., to political and economical stabilization or the transparency of the law), their enhancement and acceleration. According to the assumed terminology, the emerging, as a result of transformation, of an element of social structure possessing the mentioned features can be regarded as a pro-transformation change. Data used in the analyses presented in the article are mainly taken from opinion polls conducted in the years 2007-2008 in Krosno Odrzanskie.

Journal

Year

Volume

36

Issue

2

Pages

73-86

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Anna Mielczarek-Zejmo, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland

References

 • Boudon R. (2008), Efekt odwrócenia, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Domański H. (2002), Polska klasa średnia, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
 • Gardawski J. (2001), Przedsiębiorcy: beneficjenci czy przegrywający?, [w:] Manowce polskiej prywatyzacji, red. M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gardawski J. (2001), Powracająca klasa, sektor prywatny w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Gołdyka L. (2009), Polska transformacja na tle typologii procesów społecznych, [w:] Dwie dekady polskiej transformacji. Gospodarka – społeczeństwo – polityka, red. L. Gołdyka, A. Zelek, Wydawnictwo Zachodniej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
 • Jarosz M., (red.) (2008), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.
 • Kotlarska-Michalska A. (2002), Nowe kategorie społeczne, [w:] Współczesne społeczeństwo polskie, red. R. Suchocka, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań.
 • Kurcz Z. (1999), Pogranicza: modelowe euroregiony czy tereny tradycyjnej rywalizacji?, [w:] Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, red. Z. Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Mach B. W. (2001), Przemiany w strukturze i stratyfikacji społecznej, [w:] Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, red. E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.
 • Mokrzycki E. (1994), Nowa klasa średnia, [w:] „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • Offe C. (1999), Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Pańków W., Gąciarz B. (2006), Praca w Polsce na tle innych krajów europejskich, [w:] W środku Europy? Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego, red. H. Domański, A. Ostrowska, P. B. Sztabiński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Słomczyński K. M., Janicka K., Mach B. W., Zaborowski W. (1996), Struktura społeczna a osobowość: psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany systemowej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Śliz A., Szczepański M. (2008), Kraina szczęśliwości czy miejsce przeklęte? Dwie dekady polskiej transformacji w oglądzie socjologicznym, [w:] Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, red. A. Śliz, M. Szczepański, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • http:/www.stat.gov.pl/bdr_s/app/dane_cechter.wymiary?p_nts=4&p_szuk=Radom&p_tery=1199&p_dane=0&p_kate=25&p_wyjscie=1

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09885

YADDA identifier

bwmeta1.element.50662a12-c8eb-39a5-a830-5e52837f43b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.