PL EN


2016 | 64 | 4 | 512-549
Article title

Katolická literární generace poválečná : Pokus o rekonstrukci

Content
Title variants
EN
The postwar Catholic literary generation : Attempting a reconstruction
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This study charts the generation producing Czech Catholic literature that came onto the scene after 1945. Between 1945 and 1948 it enjoyed a relatively conflict-free reception from the older Catholic generation and contemporaries outside the Catholic milieu. It had access to the Vyšehrad journal and the support of Catholic critics from the older generation. This generation more or less accepted the chief landmarks of postwar Catholic culture in Vyšehrad: the Slav orientation, the positive attitude towards socialism and the generational turnover. Two members of this generation aspired to the position of leader and spokesman: Ivan Slavík in Prague and Zdeněk Rotrekl in Brno. However, after 1948 this generation was excluded from literature and its members experienced various twists and turns in life and literature (prison, various shades of the ''grey zone'', various forms of collaboration with dissidents and in the case of Josef Jelen even ''conversion'' to normalization literature). As a literary historian, Ivan Slavík has attempted to reconstruct this generation retrospectively and to also include such figures on the fringes as Ivan Diviš and Ladislav Novák. On the other hand Zdeněk Rotrekl is also engaged in literary history, but he focuses more on reconstructing the older Catholic generation rather than his own generation. Hence in this respect we might refer to a ''Slavík generation''. As a result this generation appears to be neglected in all the reconstructions and rehabilitations, as it is overshadowed by the older ''classic'' Catholic generation and the intellectually bolder generation of Catholic-oriented dissident authors.
CS
Studie mapuje generaci české katolické literatury, která nastupuje po roce 1945. V letech 1945-1948 zažívá relativně bezkonfliktní přijetí ze strany starší katolické generace i ze strany generačních vrstevníků mimo katolické milieu. K dispozici má časopis Vyšehrad a podporu kritiků starší katolické generace. V rámci časopisu Vyšehrad tato generace víceméně přejímá základní dominanty poválečné katolické kultury: slovanskou orientaci, pozitivní postoj k socialismu a personalistický obrat. Dva ze členů této generace aspirují na pozici vůdce a mluvčího: v Praze Ivan Slavík, v Brně Zdeněk Rotrekl. Po roce 1948 je však generace vyřazena z literatury a její členové procházejí různými životními a literárními peripetiemi (věznění, různé podoby „šedé zóny“, různé formy spolupráce s disentem, v případě Josefa Jelena i „přestup“ k normalizační literatuře). Zpětně se Ivan Slavík pokouší tuto generaci v roli literárního historika rekonstruovat a přiřazovat k ní i pomezní zjevy (Ivan Diviš, Ladislav Novák). Naopak Zdeněk Rotrekl se sice také věnuje literární historii – ale věnuje se spíše rekonstruování starší katolické generace než své generace vlastní. V tomto smyslu tedy lze mluvit o „generaci Slavíkově“. Ve výsledku se tato generace jeví i po všech rekonstrukcích a rehabilitacích jako ignorovaná, stojící ve stínu starší katolické generace klasiků i formálně a myšlenkově odvážnější generace katolicky orientovaných autorů disentu.
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.50b3834e-3081-4bbc-8819-3a4652dc07f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.