Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 1(2) | 51-59

Article title

Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE APPLICATION OF THE SOCIAL CAPITAL CONCEPT IN LUDOLOGICAL RESEARCH ON THE EXAMPLE OF THE COMPUTER GAMES INDUSTRY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
More and more people around the world are using computer (video) games. The development of the gaming industry entails the increasing of its complexity in all aspects. Not only is the content represented in games continuously developing, but we also see increasing diversity among their creators, users, researchers and the public. This article aims to draw attention to the possibility of using the concept of social capital in ludologists' research as well as in improving the quality of games and of the cooperation between social environments related by games. Social capital is understood here as a potential of interactions embedded in interpersonal ties and social norms, which can bring advantages for individuals, groups and societies. The author takes a closer look at: the main features of this multi-dimensional category; significant differences between human, social and cultural capital; as well as the positive and negative influences of social capital.

Journal

Year

Issue

Pages

51-59

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Andrzej Klimczuk, Polskie Towarzystwo Badania Gier, ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznan, Poland

References

 • Borys, T., Rogala, P. (red.). (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: UNDP.
 • Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia (tłum. P. Biłos). Warszawa: Scholar.
 • Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej (tłum. A. Sawisz). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Czapiński, J. (2009). Kapitał społeczny w Polsce. Kiedy stanie się niezbędną przesłanką naszego rozwoju? W: J. Szomburg (red.), Jakie Razem Polaków w XXI wieku? Wspólnota tożsamości, zasad czy działań? (s. 19-37). Gdańsk: IBnGR.
 • Fenez, M. (red.). (2009). Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013. New York: PricewaterhouseCoopers.
 • Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu (tłum. A. Śliwa, L. Śliwa). Warszawa-Wrocław: PWN.
 • Gourdi, A. (2005). Game Developer Demographics: An Exploration of Workforce Diversity, IGDA. Online: <http://www.igda.org/diversity/>.
 • Griffin, R.W. (2005). Podstawy zarządzania organizacjami (tłum. M. Rusiński). Warszawa: PWN.
 • Kopel, A. (2007). Klasa kreatywna jako czynnik rozwoju miast. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 1, 51-58.
 • Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna (tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski). Warszawa: PWN.
 • Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
 • Rymsza, A. (2007). Klasyczne koncepcje kapitału społecznego. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna (s. 23-39). Warszawa: ISP.
 • Sadowski, A. (2006). Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta. Białystok: WSE.
 • Surdyk, A. (2009). Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji. Homo Ludens, 1(1), 223-243.
 • Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Theiss, M. (2007). Krewni-znajomi-obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Turner, J.H. (2005), Struktura teorii socjologicznej (tłum. pod red. A. Manterysa, G. Woronieckiej). Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101128

YADDA identifier

bwmeta1.element.50bc23e6-8e0d-30a1-a2fc-8f2414f030e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.