PL EN


Journal
2010 | 36 | 2 | 281-294
Article title

Definiowanie narkomanii - ciągłość czy zmiana?

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Defining Drug-Addiction: Continuity or Change?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
From the viewpoint of a constructivist perspective, social problems emerge not due to tensions in social structure but because people define a given situation as problematic. Such an approach is employed in this article, which presents the relation between the changing ways of defining the problem of drug-addiction and the strategies of counteracting it. This is exemplified using the case of Monar-Poland's biggest organization providing help and assistance to drug-addicts. During the 30 years of Monar's activity, the ways of perceiving the problem were changing. Continuity was marked in consistent implementation of drug-addict assistance programmes. The change, on the other hand, consisted mainly in seeking methods suiting particular needs and situations. The effect of such activities was divergence from the universal and restrictive model of addict therapy, employed initially, towards a diversified and more liberal offer of help.
Journal
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
281-294
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Dorota Bazun, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland
References
 • Abucewicz M. (2005), Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Część pierwsza: okres międzywojenny, „Alkoholizm i Narkomania”, Tom 18, Nr 3.
 • Blumer H. (1993), Social Problem as a Collective Behavior, [w:] Collective Be-havior and Social Movements, red. R. L. Curtis, B. E. Aguirre, Boston.
 • Blumer H. (1994), Niepokój społeczny i protest zbiorowy, [w:] Obywatelska socjologia
 • szkoły chicagowskiej, red. E. Hałas, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Charmast J. (2003), Siła odśrodkowa – ciąg dalszy, „Monar na Bajzlu”, Nr 1.
 • Charmast J.(2005), Wołanie o metadon, „Monar na Bajzlu”, Zima 2004/2005.
 • Dziennik Ustaw z 1985 r., Nr 4, poz. 15.
 • Firlit G. (1990), Młodzieżowy Ruch na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii – Monar. Powstanie i ewolucja ruchu, [w:] Studia nad ruchami społecznymi, Tom III, red. J. Supińska, W. Modzelewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Frysztacki K. (2000), Problemy społeczne, [w:] Encyklopedia Socjologii, Tom III, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Koczurowska J. (2008), Monarowski model przeciwdziałania narkomanii, „Serwis Informacyjny Narkomania”, Nr 5(44).
 • Kotański M. (1985), Model Głosków, [w:] Magazyn MOVAR’85. Brać albo być, Agencja Omnipress-Spółdzielnia Pracy Dziennikarzy, Warszawa.
 • Krajewski K. (2001), Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Wydawnictwo Zakamycze, Zakamycze.
 • Lignowska I. (1998), Młodzieżowy Ruch Na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. MONAR jako przykład demedykalizacji problemu narkomanii w Polsce, [w:] Małe struktury społeczne, red. I. Machaj, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Marcinkowski J. T., Jabłoński P. (2008), Zarys historii terapii uzależnień w Polsce a współczesny system pomocy osobom uzależnionym, „Serwis Informacyjny Narkomania”, Nr 5(44).
 • Palen J. J. (1979), Social Problems, McGraw-Hill, New York.
 • Rochefort D. A., Cobb R. W. (1994), Problem definition: An emerging per-spective, [w:] The Politics of Problem Definition. Shaping the Policy Agenda, red. D. A. Rochefort, R. W. Cobb, University Press of Kansas, Kansas.
 • Siemaszko A. (1993), Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Spector M., Kitsuse J. I. (1977), Constructing Social Problems, Menlo Park, CA Cummings.
 • Wodowski G. (2008), Mapa programów metadonowych w Polsce, „Serwis Informacyjny Narkomania”, Nr 5(44).
 • Zamecka J. (1997), Profesjonalne koncepcje przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób uzależnionych od narkotyków, [w:] Kontrola społeczna procesów marginalizacji, red. J. Kwaśniewski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098817
YADDA identifier
bwmeta1.element.51dc1f7e-e414-3a1d-9d8e-69ec672ba6aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.