Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 14 | 79-109

Article title

Francuski zakaz noszenia symboli religijnych w szkołach publicznych przed ETPC. Kontrowersje, uwagi, oceny

Authors

Content

Title variants

EN
THE FRENCH BAN ON WEARING RELIGIOUS SYMBOLS IN STATE SCHOOLS BEFORE THE ECHR. THE CONTROVERSY, COMMENTS AND EVALUATIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbę podsumowania i oceny francuskiej ustawy, regulującej w oparciu o zasadę laickości noszenie symboli lub ubiorów uzewnętrzniających przynależność religijną w szkołach, gimnazjach i liceach publicznych, z perspektywy ponad 7 lat obowiązywania. Analiza opiera się na wnioskach płynących z praktyki administracyjnej, orzeczniczej, a także uwag doktryny. Szczególnie interesujące, rozszerzające kontekst problemu, jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Organ ten uznaje laicki model państwa za idealną okoliczność, umożliwiającą korzystanie na równych zasadach z pełnej wolności wyznania. Kwestie dotyczące laickości są we Francji wciąż żywotne, aktualne i dyskutowane, rządząca partia UMP (Union pour un Mouvement Populaire) zainicjowała w marcu 2011 wielką batalię o laickość. Fakt, że po drugiej stronie barykady znajduje się bardzo liczna mniejszość muzułmańska, nadaje temu konfliktowi, w którym kwestia noszenia chust jest na czołowym miejscu, cywilizacyjny wymiar.
EN
The article attempts to re-examine and evaluate the French secularism-driven law on conspicuous symbols or clothing manifesting religious affiliation in state elementary, junior and high schools after more than 7 years since it became effective. The analysis is based on the conclusions from the administrative practice, case law and comments made in the doctrine. Of particular interest, and at the same time broadening the context of the problem, is the case law of the European Court of Human Rights. This body considers the secular model of the state as an ideal circumstance, permitting the exercise of full religious freedom in the conditions of equality. The issues of secularism in France are invariably vital, relevant and debated; the ruling party UMP (Union pour un Mouvement Populaire) launched a new pro-secularism campaign in March 2011. The fact that the other side of the barricade is lined by a large Muslim minority makes this conflict, with its scarf ban issue being the top sticking point, raise to become a civilization clash.

Year

Volume

14

Pages

79-109

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Zaklad Prawa Konstytucyjnego i Badan Europejskich, Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Swiat 72, 00-330 Warszawa, Poland
 • Jacek Falski, Zaklad Prawa Konstytucyjnego i Badan Europejskich, Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Swiat 72, 00-330 Warszawa, Poland

References

 • Decaux E., Chronique d’une jurisprudence annoncée: Laïcité française et liberté religieuse devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, „Revue trimestrielle des droits de l’Homme” 2010, nr 82.
 • Dieu F., Le principe de laïcité érigé en valeur de la Convention européenne des droits de l’homme, „Revue du droit public” 2010, nr 3.
 • Duguit L., Monnier H., Bonnard R., Les constitutions et les principales lois politiques de la France depius 1789, Paris 1952.
 • Falski J., Europejskie kryteria wolności sumienia i wyznania a islam, „Państwo i Prawo” 2008, nr 9.
 • Falski J., Ewolucja republikańskiej laickości we Francji, „Państwo i Prawo” 2008, nr 4.
 • Falski J., Krzyż w szkole publicznej w orzecznictwie europejskim, „Sprawy narodowościowe” 2010, nr 37.
 • Falski J., Państwo laickie wobec problemu prezentowania symboli religijnych, „Państwo i Prawo” 2006, nr 6.
 • Prelot P.H., Definir juridiquement la laïcité, w: Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’homme, red. g. gonzales, Bruxelles 2006.
 • Raimbault P., La guestion du voile devant la CEDH, „Droit administrative” 2009, nr 8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10884

YADDA identifier

bwmeta1.element.523de7e9-c567-3b78-83e1-8cf4f3b7f592
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.