PL EN


2016 | 38 | 2 | 131-157
Article title

Simulace a instrumentální pojetí vědy

Content
Title variants
EN
Simulation and Instrumental Conception of Science
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Stať se zabývá diskusemi o epistemologicko-metodologické roli simulací v soudobé vědě. Soustředí se nejprve na aktuálnost těchto diskusí v současné metodologii vědy a následně na její návaznost na určitou myšlenkovou tradici z osmdesátých let 20. století, kdy diskuse kolem modelování vyvolaly řadu otázek zpochybňujících tradiční pojmové distinkce, především mezi experimentem a teorií. Stať se přiklání v rámci těchto diskusí k názorům, které řadí simulace k novým a specifickým nástrojům vědy, jež také vyžadují novou a specifickou metodologii a epistemologické postavení. Pro podporu této názorové pozice jsou uvedeny některé aktuální analýzy konkrétních příkladů simulací a jejich specifického postavení v moderní vědě.
EN
The article deals with the discussions about the epistemological and methodological role of simulation in contemporary science. It focuses firstly on the current status of these discussions in the methodology of science, and then to its continuity with a certain thinking traditions of the 1980s, when discussions about modeling raised numerous questions challenging the traditional conceptual distinctions, especially between experiment and theory. The article adheres to the view that simulation is a new and specific tool of science that will also require new and specific methodology and epistemological assessment. To support this point of view, some recent analyzes of specific examples of simulations, and their specific status in modern science, are discussed in detail.
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
131-157
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.526c3370-8e19-4b43-9903-2bbdf069bc35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.