Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 2 | 131-157

Article title

Simulace a instrumentální pojetí vědy

Content

Title variants

EN
Simulation and Instrumental Conception of Science

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Stať se zabývá diskusemi o epistemologicko-metodologické roli simulací v soudobé vědě. Soustředí se nejprve na aktuálnost těchto diskusí v současné metodologii vědy a následně na její návaznost na určitou myšlenkovou tradici z osmdesátých let 20. století, kdy diskuse kolem modelování vyvolaly řadu otázek zpochybňujících tradiční pojmové distinkce, především mezi experimentem a teorií. Stať se přiklání v rámci těchto diskusí k názorům, které řadí simulace k novým a specifickým nástrojům vědy, jež také vyžadují novou a specifickou metodologii a epistemologické postavení. Pro podporu této názorové pozice jsou uvedeny některé aktuální analýzy konkrétních příkladů simulací a jejich specifického postavení v moderní vědě.
EN
The article deals with the discussions about the epistemological and methodological role of simulation in contemporary science. It focuses firstly on the current status of these discussions in the methodology of science, and then to its continuity with a certain thinking traditions of the 1980s, when discussions about modeling raised numerous questions challenging the traditional conceptual distinctions, especially between experiment and theory. The article adheres to the view that simulation is a new and specific tool of science that will also require new and specific methodology and epistemological assessment. To support this point of view, some recent analyzes of specific examples of simulations, and their specific status in modern science, are discussed in detail.

Year

Volume

38

Issue

2

Pages

131-157

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.526c3370-8e19-4b43-9903-2bbdf069bc35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.