Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 66 | 3 | 158-174

Article title

Portál do Staré sněmovny : K původu a povaze vzorů all'antica v huti Benedikta Rieda

Content

Title variants

EN
Portal to Old Diet Hall : on the origins and character of all’antica forms

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Portály osazené kolem roku 1500 na Pražském hradě hutí Benedikta Rieda byly v Čechach průkopníky architektury inspirované tvary all’antica. Spojují však prvky tří epoch evropského stavitelství. Na portálu do Sněmovny se objevuje „renesanční“ edikula s nástavcem, spirálová profilace, „pozdně goticky“ přetočené pilastry a „románské“ nárožní drápky. Dosavadní výklady portálu se také, zdá se, rozcházejí. Pohledy na dílo lze uvést v soulad, pokud jej nesrovnáváme s italskými portály all’antica či jejich záznamy, ale se sochařskými díly chrámové výbavy. Všechny prvky portálu pak dávají smysl a doplňují se. Oltářní nástavce a nástěnná tabernákula italského qua- ttrocenta shodně užívají půlkruhový oblouk i stáčenou profilaci. Obojí je v tradici evropského umění typické pro označování památných a posvátných míst. Tordování nadto odkazovalo na Šalamounův chrám, tj. prototyp křesťanského stánku, na nějž navazovala i tabernákula. V Itálii 15. století převážil typ perspektivního tabernákula s iluzí ubíhajícího prostoru. Tak lze osvětlit, proč portál do Sněmovny zabíhá do stěny: užil-li tvůrce jako vzor perspektivní tabernákulum, nedospěl k mylnému výkladu vzoru, ale k doslovnému a tvůrčímu přepsání iluze do reality. Tordování mu mohlo též vyhovět. Bylo blízké estetickému myšlení Benedikta Rieda, který jeho efekt zhodnotil ve vytočených pilastrech pro obohacení vlastních uměleckých postupů. S nárožními drápky se setkáváme v benátském a dalmatském sochařství 15. století. Skrze politické spojení Benátek s Dalmácií a Uherským královstvím se vzory mohly dostat do Prahy, kde souzněly s cítěním umělce i potřebami mecenáše. Jejich nositeli by byli dalmatští kameníci, kteří dle archivních dokladů působili na dvoře Matyáše Korvína.
EN
a1_The portals created by Benedict Ried’s lodge for the Vladislav Hall at Prague Castle ca. 1500 were the pioneer Bohemian works inspired by all’antica forms. The forms of the portals may, in fact, be associated with three European traditions (the so-called Romanesque, Gothic, and Renaissance). The portal to the Old Diet Hall is particularly revealing in this regard consisting of a ‘Renaissance’ edicule, an entablature, and a round pediment supported by columns with spiral mouldings. The attic bases are decorated with spurs typical of ‘Romanesque’ art. The twisted pilasters suggest a ‘Gothic’ design method. The interpretations of the portal also seem heterogeneous. Both the forms of the portal and their interpretations will make sense though, if the portal is compared with liturgical furnishings (all’antica tabernacles) rather than large-scale portals. All the portal features seem to complement each other then. The round pediment and spiral forms were frequent in Italian Quattrocento tabernacles. In the European tradition, they were used to designate sacred and memorable places. Similarly, spiral columns served to allude to Solomon’s Temple, i.e. the prototype of any Christian church, altar/tabernacle housing the Eucharist. The architecturally conceived perspectival tabernacle became prevalent in the Italian Quattrocento. If such a model was taken up to create the Old Diet Hall portal, it might explain why the edicules are set behind each other. It would not be a misinterpretation, but rather a literal application of what such a model suggested: a perspectival ‘breech’ of the wall. The twisted pilasters may be explained in a similar way. The solomonic fluting could be close to Ried’s aesthetic feel with its focus on the dynamic and elusive. In this way, Ried could see the all’antica forms as suitable to develop his own methods.
EN
a2_The spurs were widespread in 15th century Venetian sculpture. Since the Adriatic rim was part of the Venetian Republic, and Matthias Corvinus had political ties with Dalmatia, the models from these regions could easily make their way to Hungary via Dalmatian stonecutters who worked for Corvinus in Buda, as attested by archival data. The Vladislav Hall façade capital with a well (one of Corvinus’ emblems) clearly shows stonecutters from Buda came to Prague.

Journal

Year

Volume

66

Issue

3

Pages

158-174

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.527a0029-5b57-4872-8dcd-f1350ff7cf6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.