PL EN


2006 | 18 | 199-208
Article title

Atroponimija Russkogo Severa XVI–XVII vv. v social’nom i ètnolingvističeskom aspekte: Vologodskij uezd

Content
Title variants
EN
THE SOCIAL AND ETHNOLINGUISTIC ASPECTS OF THE ANTHROPONYMY OF THE RUSSIAN NORTH IN THE 16th-17th CENTURIES: THE VOLOGODSKII REGION
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Tekst Antroponimia rosyjskiej Północy XVI–XVII wieku w aspekcie społecznym i etnolingwistycznym: powiat wołogodzki jest próbą rekonstrukcji fragmentu regionalnego językowego obrazu świata na podstawie nazw własnych: imion, nazwisk, przydomków i przezwisk, nadawanych ludziom z różnych warstw społecznych owego czasu. Badania pozwoliły ustalić obecność wyraźnej opozycji miasto – wieś i pokazały istotne różnice w wyobrażeniach o świecie mieszkańców miast i wsi powiatu wołogodzkiego XVI–XVII wieków.
EN
The article attempts to reconstruct a fragment of the regional linguistic worldview on the basis of proper names: the first names, family names and nicknames of people from various social strata of the time. A clear opposition between the city and the country has been identified, as well as significant differences between the worldviews of city- and country-dwellers in the 16th-17th century Vologodskii region.
Year
Volume
18
Pages
199-208
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • N. V. Komleva, (Vologda, Russia), no postal address given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02505197
YADDA identifier
bwmeta1.element.531413b5-67c5-380a-95ce-ec3919e2b2bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.