Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 22 | 2 | 107-122

Article title

Z anglické renesance do německého baroka : cesta hry o sv. Dorotě z Anglie přes Český Krumlov do Švýcarska

Content

Title variants

EN
From the english renaissance to german baroque : journey of St. Nicholas Dorota from England via Český Krumlov to Switzerland

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Anglická tragédie The Virgin Martyr (1620) je první profesionální divadelní adaptací středověké legendy o sv. Dorotě. Prostřednictvím anglických kočovných herců se její zkrácená verze dostala v průběhu 17. století na evropský kontinent, kde se v německých zemích stala stálicí repertoárů později utvořených německých hereckých souborů. Rukopisná hra Johanna Georga Gettnera Die Heylige Martyrin Dorothea (1691?), objevená ve švýcarském Solothurnu v roce 2011 Christianem Neuhuberem, nabízí jedinečnou možnost analýzy obou textů, která ilustruje adaptační proces přerodu anglické renesanční tragédie v německou tragédii barokní a nastiňuje inscenační podmínky kočovných herců v Evropě na sklonku 17. století.
EN
The English tragedy The Virgin Martyr (1620) is the first professional theatre adaptation of the medieval legend of St. Dorothea. Thanks to the English travelling actors, its shortened version entered Europe in the 17th century, becoming a staple of the later formed German theatre groups in the German lands. The hand-written play by Johann Georg Gettner Die Heylige Martyrin Dorothea (1691?), discovered by Christian Neuhuber in the Swiss Solothurn, offers an unique opportunity to analyse both texts, illustrating the process of adaptation of an English renaissance tragedy to German Baroque tragedy and outlining the performance conditions of travelling actors in the late 17th century Europe.

Contributors

  • Theatralia, redakce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.545db13c-e9d8-4190-b916-6e89fc5d1890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.