PL EN


2020 | 159 | 2 | 127-141
Article title

Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva)

Content
Title variants
EN
The exercise of criminal jurisdiction by authorities other than judiciary (to the constitutional foundations of misdemeanour law)
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek analyzuje úpravu obsaženou v československé ústavní listině z roku 1920 o tom, že soudní moc v oblasti trestní vykonávají vedle soudů i jiné orgány, a to podle předpisů o trestním řízení policejním nebo finančním. Rozebírá teoretické koncepce přístupu k té činnosti veřejné správy, která spočívá v projednávání a trestání přestupků a jiných protiprávních činů, a jejím vztahům k trestnímu řízení soudnímu. Věnuje se změnám, ke kterým došlo v oblasti přestupkového práva v důsledku řazení projednávání přestupku mezi případy tzv. trestních obvinění dle Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.
EN
The article analyzes legislation contained in the Constitutional Charter of Czechoslovakia from 1920 which defines that judiciary can also be exercised by other bodies as well as courts. This rule can be found in regulations of police or financial criminal procedure. The article analyses theoretical concepts to the activity of public administration which consists in hearing and punishment of offenses and other unlawful acts, and to her relation to the judicial criminal procedure. The article also deals with the changes that occurred in misdemeanour law due to inclusion of hearing of administrative offenses into cases of so-called criminal charges according to the European Convention on Human Rights.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.546f67ba-8a1d-4aff-9740-40221eadf9db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.