Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | 3 | 231-243

Article title

Kognitívny deficit u pacientov so schizofréniou

Content

Title variants

EN
Cognitive deficit in patients with schizophrenia

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Autori sa v prehľadovej práci zameriavajú na priblíženie aktuálnych poznatkov v oblasti kognitívneho deficitu, ktorý je prítomný u pacientov so schizofréniou. Uvádzajú charakteristiku kognitívneho deficitu, jeho neurobiologický základ a taktiež zhodnotenie jeho závažnosti, vzťah k priebehu a symptómom poruchy. Opisujú prístup klinickej neuropsychológie a novších postupov v rámci kognitívnych neurovied k jeho skúmaniu. V závere sa venujú aktuálnym možnostiam ako ovplyvniť kognitívny deficit, či už prostredníctvom psychofarmakologických postupov, alebo prostredníctvom kognitívnej remediácie.
EN
The aim of the review article is to provide recent empirical evidence about cognitive deficit in patients with schizophrenia. Authors characterized cognitive deficit, analysed neurobiological basis and assessment of deficit severity, relationships to course of illness and symptoms of disorder. Approach of clinical neuropsychology is compared to current approach based on the cognitive neuroscience. Last part of the article is devoted to the topic of rehabilitation and treatment of cognitive deficit through the psychopharmacological intervention and cognitive remediation.

Keywords

Year

Volume

62

Issue

3

Pages

231-243

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

unknown
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.552b87fc-0398-4384-b328-2d52eef3e43b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.