Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3 | 3 | 34-45

Article title

Soudobé koncepce alexithymie

Content

Title variants

EN
Contemporary concepts of alexithymia

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Alexithymie představuje zajímavý fenomén, který je zařazen mezi hraniční koncepce psychosomatické medicíny. V tomto článku se zaměřujeme na výklad o podstatě a vyme-zení alexithymie. Na základě diagnostických metod poukazujeme na základní a širší dělení alexithymie. V etiologické rovině se zabýváme výklady psychologickými, sociolo-gickými, kognitivně neuropsychologickými a neurochemickými. V těchto výkladech poukazujeme na stav poznání, který byl v oblasti výzkumu alexithymie učiněn.
EN
Alexithymia represents an interesting phenomenon, which is classified as a borderline concept in psychosomatic medicine.The focus of the article is on essence and definition of alexithymia. In terms of diagnostic methods, the article refers to basic and broad divisions of alexithymia.On the etiological level, the interpretations from the fields of psychology, sociology, cognitive neuropsychology and neurochemistry are discussed. Attention is paid to the contemporary state of knowledge in alexithymia research.

Year

Volume

3

Issue

3

Pages

34-45

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.55c4fb32-1408-49f1-a270-4a216723d23a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.