PL EN


2011 | 1(43) | 97-115
Article title

Programowanie rozwoju w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego

Content
Title variants
EN
Using the fuzzy analytic hierarchic process to evaluate goals and strategic activities in rural communes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy zastosowano rozmyty proces hierarchiczny do oceny ważności celów i zadań strategicznych w gminie wiejskiej Babiak. Procedura polega na budowie hierarchicznego schematu decyzyjnego składającego się z celu głównego, celów podrzędnych i zadań strategicznych oraz wykorzystaniu opinii ekspertów (radnych) na temat stanu i możliwości rozwojowych gminy. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że najważniejsze dla rozwoju gminy są zadania związane z rozbudową dróg gminnych, budową sieci kanalizacyjnej, także z rozwojem agroturystyki i turystyki oraz pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i środków pozabudżetowych na rozwój gminy.
EN
In this paper, we apply the fuzzy hierarchic process to evaluate the goals and strategic activities of the rural commune of Babiak. The procedure consists in building a hierarchic decision schema with a main goal, subordinate goals, and strategic activities, and using experts' (councillors') opinions on the state and the developmental possibilities of their commune. Our study indicates that the development of a commune depends mainly on communal roads and sewage system construction, the development of agro-tourism and tourism, and securing EU structural funds and non-budgetary funds for the commune's development.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Finansów i Rachunkowości, Zakład Metod Ilościowych i Finansów
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Finansów i Rachunkowości, Zakład Metod Ilościowych i Finansów
 • Aleksandra Luczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydzial Ekonomiczno-Spoleczny, Katedra Finansow i Rachunkowosci, Zaklad Metod Ilosciowych i Finansow, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznan, Poland
References
 • Chang D.-Y., 1996, "Application of the extent analysis method on fuzzy AHP", European Journal of Operational Research, nr 95 (3), s. 649-655.
 • Harker P.T., Yargas L.G., 1990, "The theory of ratio scale estimation: Saaty's analytic hierarchy process", Management Science, nr 3, s. 1385-1403.
 • Saaty T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, New York: MacGraw-Hill, New York International Book Company.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Babiak na lata 2007-2015, 2007. Załącznik do Uchwały nr XI/74/07 Rady Gminy Babiak z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Babiak na lata 2007-2015, Babiak.
 • Urząd Gminy w Babiaku, 2010, www.babiak.org.pl/cms/index.php.
 • Wang J.-W., Cheng C.-H., Kun-Cheng H., 2009, "Fuzzy hierarchical TOPSIS for supplier selection", Applied Soft Computing, nr 9, s. 377-386.
 • Wang Y.-M., Luo Y, Hua Z., 2008, "On the extent analysis method for fuzzy AHP and its applications", European Journal of Operational Research, nr 186, s. 735-747.
 • Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród radnych gminy Babiak, 2009.
 • Wysocka E., Koziński J., 2000, Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10446
YADDA identifier
bwmeta1.element.562eeab9-2eae-3486-b5e5-5ae1f9ff98f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.