PL EN


2019 | 106 | 2 | 157-178
Article title

"Najdu mladého přítele, přírodu milujícího?"  : kulturně-antropologický pohled na inzerci v meziválečném homosexuálním tisku

Authors
Content
Title variants
EN
‘Will I find a young friend, one who loves nature?’ : a cultural-anthropological perspective on personal ads in interwar homosexual press
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie usiluje o to, prozkoumat na korpusu čítajícím přes 500 anonymních inzerátů uveřejněných v letech 1931–1934 v československém časopise homosexuální menšiny Hlas sexuální menšiny, resp. Nový hlas, možnosti využití tohoto typu pramene v kulturně-antropologickém výzkumu. Navrhuje pohlížet na tyto krátké výpovědi jako na znaky, kdy analytická práce je možná pouze s označující rovinou. Některé klíčové výrazy, opakující se v těchto inzerátech, navrhuje analyzovat pomocí konceptu symbolicko-deiktického pole. Tímto pohledem dospívá k závěru, který vnáší nové světlo do kategorií uvažování meziválečné homosexuální subkultury, dosavadním klasickým historickým bádáním nepostřehnutých.
EN
Th e aim of this paper is to inquire into the possibilities of utilising personal ads as a source of cultural-anthropological research. Specifi cally, it proposes an analysis of a corpus of over 500 ads, published in 1931–1934 in a magazine of the Czechoslovak homosexual minority, the Voice of the Sexual Minority. It proposes to approach these very short utterances as signs, analytical work being possible only at the level of the signifi er. It also proposes to analyse some crucial expressions, repeated very often in these ads, through the concept of a symbolic-deictic fi eld. In this way, the paper reaches a conclusion that sheds new light on conceptual categories of the interwar Czechoslovak homosexual subculture, which have not yet been perceived by a classical historical research.
Year
Volume
106
Issue
2
Pages
157-178
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.56a08453-b627-4888-bfd8-ba1cc15e840d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.