PL EN


2008 | 2 | 1 | 47-51
Article title

PCA - dobrý přístup pro dobrý život

Content
Title variants
EN
PCA - a good approach for a good life
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Příspěvek pojednává o psychoterapeutickém směru PCA (Person-Centered Approach) - „přístup zaměřený na člověka", který vytvořil C. R. Rogers. Autorka si pokládá otázky po účinnosti tohoto přístupu a odpovídá na ně dvěma kazuistikami vybranými ze své psychoterapeutické praxe, v níž se věnuje převážně klientům s psychiatrickou diagnózou.
EN
The paper is concerned with the PCA (Person-Centered Approach), a psychotherapeutic approach developed by C.R. Rogers. Examinig efficiency of this approach, the author is answering by two case reports from her own psychotherapeutical praxis which is aimed mainly at clients with psychiatric diagnosis.
Keywords
CS
EN
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
47-51
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.5790105f-2b16-453a-862a-4b67eeadb8e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.