PL EN


2009 | 6(71) | 25-42
Article title

SIX PRINCIPLES OF CREATING AN INTEGRATED COMPANY IMAGE (Szesc zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiebiorstwa jako pracodawcy]

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Creating an integrated company image is a way to meet market competition. Organizations are glad to take up image-related actions with respect to external customers, but also vital is the molding of the image of the company as an employer. Studies of topical literature and direct research results demonstrate the ability to build a corporate image in both areas (external and internal) on the basis of universal principles. In practice, this leads to the creation of an integrated, comprehensive company image.
Year
Issue
Pages
25-42
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Anna Dewalska-Opitek, Wyzsza Szkola Zarzadzania im. gen. J. Zietka w Katowicach, Wydzial Nauk Spolecznych i Technicznych, Katedra Zarzadzania, Zaklad Marketingu, ul. Krasinskiego 2, 40-952 Katowice, Poland
References
 • Aaker J.L.(1997), Dimensions of Brand Personality, „Journal of Marketing Research”, Vol. 34.
 • Aniszewska G., Gielnicka I.(2000), Wpływ tożsamości na kształtowanie wizerunku organizacji, „Firma i Rynek”, nr 4.
 • Apanowicz J. (2003), Metodologia nauk, Dom Organizatora, Toruń.
 • Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 • Bidermann M., Urbaniak M. (1998), Image – warunkiem sukcesu firmy, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Budzyński W. (2002), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Poltext, Warszawa.
 • Crush P. (2008), Internal Communications: Branding – Win hearts and minds, „Human Resources Magazine” 01.08., [www.humanresourcesmagazine.com].
 • Detert A.M. (2009), Building an employer brand: Lesson learned, „Human Resources Magazine”, 27. 01., [www.humanresourcesmagazine.com].
 • Filipek J. (1995), Tożsamość wizualna firm, „Marketing i Rynek”, nr 9.
 • Hatch M.J., Schultz M. (1997), Relation Between Organizational Culture, Identity and Image, „European Journal of Marketing”, Vol. 31.
 • Huber K. (1997), Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Business Press LTD, Warszawa.
 • Jowett G., O’Donnell V. (1989), Propaganda and Persuasion. Sage, Beverly Hills.
 • Kaczmarczyk S. (1995), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 • Kall J. (2001), Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.
 • Karwowski J. (2000), Luka między tożsamością i wizerunkiem. Przyczyny, metody, ograniczenia, „Firma i Rynek”, nr 4.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • Koning C. (2008), Employer branding. Management crunch, „Brand Strategy”, 10.12.
 • Leary-Joice J. (2007), Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wydawnictwo Oficyna, Kraków.
 • Limański A., Śliwińska K. (2002), Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa.
 • Ługowski P. (2008), Polskie realia employer brandingu. „Marketing w Praktyce”, nr 4.
 • Moroko L., Uncles M. D. (2009), Employer branding: Companies have long divided consumers into segments; They should do the same with potential – and current – workers, „Wall Street Journal”, 23.03.
 • Plewniak Z. (2008), Odnaleźć się na rynku pracownika. „Marketing w Praktyce”, nr 4.
 • Puzio M., Skotarczyk M. (2002), Całościowa identyfikacja w strategii firmy, „Marketing w Praktyce”, nr 1.
 • Riezebos R. (2003), Brand Management. A Theoretical and Practical Approach, Financial Times Prentice Hall, Harlow.
 • Stankiewicz J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Tkaczyk J., Rachwalska J. (1997), Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku firmy, „Marketing i Rynek”.
 • Van Riel C.B.M. (1995), Principles of Corporate Communication, Prentice Hall, Harlow.
 • Witczak I. (1998), Istota i strategia wizerunku firmy, „Handel Wewnętrzny”, nr 6.
 • Witek-Hajduk M. (2001), Zarządzanie marką, Difin, Warszawa.
 • Woodward T. (2000), Using brand awareness and brand image in tourism chains of distribution, „Journal of Vacation Marketing”, April, Vol. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA070713
YADDA identifier
bwmeta1.element.57dc1d6b-2c13-33f7-becb-b236723ea4d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.