PL EN


2011 | 3(202) | 7-28
Article title

Społeczność polskich pionierów Internetu i jej dokonania. 20 lat Internetu w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
THE COMMUNITY OF POLISH INTERNET PIONEERS AND ITS ACHIEVEMENTS. 20 YEARS OF INTERNET IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje początki Internetu w Polsce oraz losy zbiorowości polskich pionierów Internetu, czyli ludzi, którzy stworzyli techniczne podwaliny funkcjonowania sieci w naszym kraju. W artykule opisane zostało powstawanie skupiającej ich społeczności. Proces komercjalizacji i umasowienia Internetu w Polsce znacząco wpłynął na funkcjonowanie tej społeczności. Z jednej strony wytworzyło się przekonanie o elitarności własnej grupy, co wpłynęło na umocnienie grupowej identyfikacji. Z drugiej jednak strony dało się zaobserwować zróżnicowane postawy pionierów wobec tych procesów. W artykule omówiony też został wpływ pionierów Internetu na technologiczną i społeczną istotę Internetu: od kluczowego znaczenia w pierwszym okresie funkcjonowania Internetu w Polsce po późniejszą marginalizację.
EN
The article describes the beginnings of the Internet in Poland and the history of Polish Internet pioneers, which means people who create technical background of the Net in Poland. The process of formation of their community is depicted in the article. Commercialization and popularization of the Internet had a remarkable impact on that community. On the one hand, the community spirit as well as elitism emerged. On the other hand, the pioneers' attitudes towards these processes varied greatly. The influence of the Internet pioneers on technological and social essence of the Internet in Poland is also discussed in the article, which changed from initially crucial meaning to contemporary marginalization.
Keywords
Year
Issue
Pages
7-28
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Marta Juza, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, ul. Podchorazych 2, 30-084 Kraków, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098119
YADDA identifier
bwmeta1.element.5904d07f-08d0-3683-bf1e-24671a54095b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.