PL EN


2006 | 18 | 117-120
Article title

Folklorystyka, etnolingwistyka, etnofilologia

Content
Title variants
EN
ETHNOLINGUISTICS, FOLK STUDIES, ETHNOPHILOLOGY?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor rozważa stosunek etnolingwistyki i folklorystyki z perspektywy folklorysty, chcącego ocalić odrębność swojej dyscypliny zarówno wobec antropologii kultury, jak etnolingwistyki, z którą folklorystyka ma wiele wspólnego. Zdaniem autora „folklorystyka zachowuje swoją tożsamość, utrzymując w centrum zainteresowania tekst słowny”, poddany kryteriom estetycznym, który ma zawsze określone nacechowanie gatunkowe. Pozostając w kręgu tekstów, ich gatunków i zagadnień związanych z systematyzowaniem zjawisk folkloru, folklorysta może korzystać z inspiracji etnolingwistyki, która bada znacznie szersze spektrum tekstów i rekonstruuje obraz świata z perspektywy nosiciela języka, a nie badacza. Wzbogacając swoją problematykę badawczą o kwestie podnoszone przez etnolingwistów, folklorystyka może – zdaniem autora – być określona jako „etnofilologia”.
EN
The author investigates the relationship between ethnolinguistics and folk studies from the perspective of the folk researcher who desires to protect the autonomy of his discipline both relative to the anthropology of culture and to ethnolinguistics, a discipline akin to folk studies. The author's view is that 'folk studies maintain their identity by virtue of focusing on the verbal text', subjected to esthetic judgments, a text being always characterized by features of a certain genre. While remaining in the realm of texts, their genres and the issues connected with classifying folk phenomena, folk studies may be inspired by ethnolinguistics, which investigates a much broader spectrum of texts and reconstructs the worldview of the speaker, rather than the researcher. By broadening its scope of interest onto the questions dealt with by ethnolinguists, folk studies may be termed 'ethnophilology'.
Year
Volume
18
Pages
117-120
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • K. Wroclawski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Slowianskiej, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02505190
YADDA identifier
bwmeta1.element.5a32730e-12d7-3166-aeac-6cb0d879898b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.