Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 1 | 155-176

Article title

Między interaktywnością a intermedialnością. Książka jako przestrzeń gry

Selected contents from this journal

Title variants

EN
BETWEEN INTERACTIVITY AND INTERMEDIALITY. BOOK AS A GAME SPACE

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Decoding and creating meanings, book readers always participate in a game. A book can be, however, a game space or a play space in the literal sense. It can be an accessory and a board, often combining the written text with two- or three-dimensional graphic representations. The article focuses on the book publications which are games in their own right (in accordance with Salen and Zimmermen's definition). After a brief discussion of the development and background of such publications, as well as the presentation of their crucial features, the intermediality vs interactivity continuum is being established. The continuum acts as the visual representation of actual and assumed features of the analysed examples, with the conclusion that the assumed position is invariably higher than the actual one.

Journal

Year

Issue

1

Pages

155-176

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydzial Humanistyczny, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Poland

References

 • Allen, G. (2000). Intertextuality. London: Routledge.
 • Balbus, S. (1993). Między stylami. Kraków: Universitas.
 • Balcerzan, E. (2000). W stronę genologii multimedialnej. W: W. Bolecki, I. Opacki (red.), Genologia dzisiaj. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Balcerzan, E. (2007). Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. W: D. Ostaszewska, R. Cudak (red.), Polska genologia literacka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bantock, N. (1991). Griffin and Sabine: An Extraordinary Correspondence. San Francisco: Chronicle Books LLC.
 • Bazarnik, K., Fajfer, Z., Co to jest liberatura. Online: http://,ikkrakow.nazwa.pl/liberatura/1_idea.html (data dostępu: 12 grudnia 2008).
 • Bell, D. (1994). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Bolecki, W., Opacki, I. (red.). (2000). Genologia dzisiaj. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Bolińska, M. (2007). Cisza – dźwięk – wizja. O intersemiotycznej naturze tekstów kultury docierających do młodych odbiorców (komiks, słuchowisko, widowisko). W: B. Myrdzik, I. Morawska (red.), Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Caillois, R. (1973). Żywioł i ład. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Cieślikowski, J. (1985). Literatura osobna. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Coppendale, J. (2007). Statek piracki. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Debit.
 • Cybulski, R. (1986). Książka współczesna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dunin, J. (1991). Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych. Wrocław: Ossolineum.
 • Dymmel, A. (2007). Odbiorca i tekst w perspektywie badań czytelnictwa. W: B. Myrdzik, I. Morawska (red.), Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Fajfer, Z. (2003). Nie(o)pisanie liberatury. Witryna Czasopism.pl, nr 30(77). Online: http://witryna.czasopism.pl (data dostępu: 27 grudnia 2008).
 • Fajfer, Z. (2005). Interaktywność. Online: http://ha.art.pl/?view=tekst&aid=24 (data dostępu: 27 grudnia 2008).
 • Fajfer, Z. (1999). Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich. Dekada Literacka, nr 5/6(153/154).
 • Fajfer, Z. (2004). Spoglądając przez dziurę ozonową. Kraków.
 • Frabetti, C. (2008). Pałac o Stu Bramach. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Grygrowski, D. (2001). Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Grygrowski, D. (2006). Od literatury audialnej do literatury multimedialnej. W: G. Leszczyński i in. (red.), Książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Gunson, J., Coombe, M. (1998). Tajemnica Merlina. Londyn: HarperCollins Publishers.
 • Has-Tokarz, A. (2007). Nieprofesjonalistów i znawców czytanie tekstów (kultury). W: B. Myrdzik, I. Morawska (red.), Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Hopfinger, M. (1997). Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 • Janusiewicz, M. (2007). Czytelnik – współtwórcą utworu, czyli spodziewana zamiana miejsc. Różne strategie aktywności odbiorcy, wpisane w konstrukcję i formę utworu, jako zapowiedź rozwoju literatury multimedialnej i hipertekstowej. W: I. Borkowski, A. Woźny (red.), W świecie komunikacji zdegradowanej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kluszczyński, R. (1999). Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Kruszewska, D. (2008). Point-and-click. Witryna Czasopism.pl, nr 22(224). Online: http://witryna.czasopism.pl (data dostępu: 27 grudnia 2008).
 • Książek-Koniecka, H. (1977). O psychologicznych podstawach ikonicznych kodów rozpoznawczych. W: M. Korytowska (red.), Z zagadnień semiotyki sztuk masowych. Wrocław: Ossolineum.
 • Książek-Szczepanikowa, A. (2007). „Czytanie” obrazu czy przekład intersemiotyczny? Dwa teksty – literacki i malarski. W: B. Myrdzik, I. Morawska (red.), Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Manovich, L. (2006). Język nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Mazurkiewicz-Krause, I. (2007). Intertekstualność w powieściach dla dziewcząt na przykładzie utworów Krystyny Siesickiej, Zofii Chądzyńskiej, Marty Fox i Barbary Kosmowskiej. W: B. Myrdzik, I. Morawska (red.), Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Miczka, T. (2007). Multimedia – „multi” w mediach. O nowych formach i wymiarach pluralizacji kultury. W: B. Myrdzik, I. Morawska (red.), Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Nielsen, A. (2003). Na tropie fałszerzy dzieł sztuki. Znajdź różnice, rozwiąż zagadkę przestępstwa! Wrocław: Larousse Polska.
 • Nycz, R. (1984). Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu. Wrocław: Ossolineum.
 • Ostaszewska, D., Cudak, R. (red.). (2007). Polska genologia literacka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Papuzińska, J. (2006). Wpływ świata mediów na kształt książki dziecięcej i style jej odbioru. W: G. Leszczyński i in. (red.), Książka dziecięca 1990-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Plisiecki, J. (2007). Literatura, film, telewizja – wzajemne oddziaływanie. W: B. Myrdzik, I. Morawska (red.), Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Przybyszewska, A. (2008). Którędy do literatury nowomedialnej? Online: http://katalog.czasopism.pl/index.php/Fragile_2/2008 (data dostępu: 27 grudnia 2008).
 • Salen, K., Zimmerman, E. (2004). Rules of Play: Games Design Fundamentals. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Siesicka, K. (1997). Chwileczkę, Walerio… Wrocław: Siedmioróg.
 • Sikora, D. (2001). Literatura wobec nowych technologii. W: I. Borkowski, A. Woźny (red.), Nowe media. Nowe w mediach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 • Sokołowski, M. (red). (2008). Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Steer, D. A (2004). Egiptologia. W poszukiwaniu grobu Ozyrysa. Dziennik z podróży panny Emily Sand. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Debit.
 • Steward, S., Weisman, J., Brigg, C. (2007). Pamiętnik Cathy. Warszawa: Egmont.
 • Wal (pseudonim internetowy). (2008). Liberatura – architektura słowa. Online: http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36000,519435html (data dostępu: 27 grudnia 2008).
 • Wolańska, E. (2007). Współdziałanie słowa i obrazu w prasie tabloidowej. Ujęcie semiotyczne. W: G. Szpila (red.), Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy 17. Kraków: Tertium.
 • Wysłouch, S. (2007). Nowa genologia – rewizje i reinterpretacje. W: D. Ostaszewska, R. Cudak (red.), Polska genologia literacka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zając, M. (2008). Czytam sobie… Pamiętnik Cathy. Online: http://74.125.77.132/search?q=cache:B8Rsh3DsO0gJ:www.blogbox.com.pl/blog/zajecza-nora/post/czytam-sobie-pamietnik-cathy (data dostępu: 27 grudnia 2008).
 • Zając, M. (2000). Promocja książki dziecięcej. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101113

YADDA identifier

bwmeta1.element.5abb5035-9645-3574-ab69-5b8e20b75884
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.