Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 9 | 837-851

Article title

Přirozenoprávní omyl podle Hanse Kelsena

Authors

Content

Title variants

EN
Hans Kelsen’s conception of natural law fallacy

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie rekonstruuje Kelsenovo pojetí chybného argumentačního postupu známého jako „přirozenoprávní omyl“ (naturrechtlicher Trugschluss). Kelsenův „přirozenoprávní omyl“ vystihuje jinou myšlenku než „is/ought fallacy“. Kelsen tím chápal argumentační postup, kdy jsou právní normy odvozovány z norem domněle vzniklých bez lidské vůle (Sollen/Sollen Trugschluss, ought/ought fallacy). Naše studie ukazuje, že tento omyl však nebyl rysem věčného jusnaturalismu, jenž by vedl odvěký zápas s pozitivismem, ani rysem raněnovověkého přirozeného práva, nýbrž účelovou argumentací uplatňovanou příležitostně právníky 20. století bez vztahu k předchozí tradici.
EN
The article reconstructs Kelsen’s understanding of a fallacious reasoning known as “natural law fallacy” (Naturrechtlicher Trugschluss). Kelsen’s “natural law fallacy” pertains to a different kind of reasoning than the “is/ought fallacy”. In Kelsen’s view, this was a logical procedure, in which legal norms are derived from norms existing allegedly without human will (Sollen/Sollen Trugschluss, ought/ought fallacy). Our article shows, however, that this fallacy was not a part of an eternal “jusnaturalism”, which would have waged eternal war with “positivism”, nor is it a part of early modern natural law. It was a circumstantial reasoning applied ad hoc by 20th century lawyers without any relation to the earlier tradition.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.5b92f75c-0614-4f21-904b-d49ccf44e04d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.