Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 65 | 2 | 235-256

Article title

"Diderot miloval mystifikace", a co Milan Kundera?

Content

Title variants

EN
"Diderot loved hoaxes", and what about Milan Kundera?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek řeší problém pravděpodobně utajeného autorství hry Juro Jánošík, pod níž je oficiálně podepsán Karel Steigerwald a která byla v roce 1973 uvedena v pražském Divadle Jiřího Wolkra. Autorka ve studii cituje reflexe, které jmenované dílo připisují Milanu Kunderovi, poté podrobně analyzuje poetiku jeho her Majitelé klíčů (1961), Ptákovina (1966) a Jakub a jeho pán (1971) a následně tato dramata srovnává z hlediska formy, struktury a koncepce časoprostoru. Závěrem vyvozuje, že Juro Jánošík prezentuje shodný přístup ke struktuře a časoprostoru jako známé Kunderovy hry a že bychom na tomto základě mohli drama autorsky přiřknout skutečně Milanu Kunderovi.
EN
This article deals with the issue of the probably secret authorship of the play Juro Jánošík, which was officially signed by Karel Steigerwald and presented in 1973 at the Jiří Wolker Theatre in Prague. The author of this study quotes the reflections which ascribe this work to Milan Kundera, following a detailed analysis of the poetics of his plays Majitelé klíčů (Owners of the Keys, 1961), Ptákovina (The Blunder, 1966) and Jakub a jeho pán (Jacques and his Master, 1971), and the subsequent comparison of these dramas from the standpoint of form, structure and time-space conception. She concludes that Juro Jánošík has an identical approach to structure and time-space as Kundera's well-known plays and that we should in fact be able to ascribe the drama to Milan Kundera on this basis.

Year

Volume

65

Issue

2

Pages

235-256

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.5de15262-e0b5-4c27-94f9-2df505aa50e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.