Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 38 | 3 | 301-335

Article title

" Do not kill guinea pig before setting up apparatus" : the kymograph's lost educational context

Authors

Content

Title variants

CS
" Dbejte, abyste morče nezabili ještě před seřízením aparátu!" : Ztracený výukový kontext kymografu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The objects of science education are transformed, degraded and disappeared for many reasons, and sometimes take other things with them when they go. This close reading of an undergraduate physiology laboratory report demonstrates how the kymograph was never a stand-alone instrument, but intertwined with conceptual frameworks and technical skills, laboratory amenities, materials, animal supply, technicians. Replacing the obsolete kymograph entails changing all of that, though our usual stories are focussed on progress associated with better measurements with fewer complications, not complications themselves. Such interconnectedness between progress and demise raises uncomfortable challenges for laboratory pedagogy, and for museum practice: what is laboratory education really about, and what kinds of heritage should museums, libraries and archives preserve to document it?
CS
Předměty, které jsou využívány ve˝výuce věd, podléhají transformacím, degradacím či celkovému ústupu z mnoha různých důvodů. Stává se také, že s sebou cestou strhávají i  své okolí. Níže předkládaná analýza zápisů z  vysokoškolské laboratoře fyziologie činí zjevným, že kymograf nikdy nebyl samostatně funkčním instrumentem, nýbrž že byl vetkán do  sítě konceptuálních rámců, technické zručnosti, širšího laboratorního vybavení, potřebných materiálů, pokusných zvířat či také technických pracovníků. Mnohé z těchto věcí jsou nákladné či jinak problematické, a tak vylepšení, kterých se kymografu během několika desetiletí dostávalo, směřovala právě k  odstranění původních komplikací. Co dalšího bylo ale s  nimi potichu opuštěno? Odstraňované komplikace se ve skutečnosti podílely na vytváření svébytné laboratorní kultury, kdy na  sebe vázaly celou řadu později opouštěných výukových aktivit. Spoluvytvářely koncept bezprostředního a  hmatatelného „experimentu“ a přímo zakoušených „dat“, tedy něco zcela odlišného od  později preferovaných neviditelných mechanismů elektronické instrumentace. Nejednoznačnost vztahu mezi pokrokem a  překonáváním stárnoucího klade laboratorní pedagogice stejně jako kurátorské praxi nepříjemné otázky: co výuka laboratorních prací ve skutečnosti obnáší a jaký typ vědeckého archivu by měl být pěstován, aby bylo svědectví o této praxi zachováno?

Year

Volume

38

Issue

3

Pages

301-335

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.5e283192-86c4-47c3-9bee-7d07806a6710
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.