Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 2 | 84-93

Article title

Perspektywa gender w socjologii a tlumaczenia

Content

Title variants

EN
GENDER PERSPECTIVE IN POLISH SOCIOLOGY VERSUS (NON)EXISTING TRANSLATIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Paper focuses on the role of translation in building and widening of sociological horizon. It points out the significance of quantity, quality, up-to-dateness, availability, and indispensability of translations. It also analyses functions of didactic texts' (textbooks and readers) translations defining, together with academic publications, the borders of sociological mainstream canons. The paper shows how translations have broadened sociological mainstream by gender perspective, and mentions crucial translations from this field. The analysis includes examples of texts not present in the canon - still not translated into Polish or translated too late, and those translated early enough to enter the canon.

Keywords

EN

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

84-93

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Izabela Desperak, Katedra Socjologii Polityki i Moralnosci, Instytut Socjologii UL, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Lódz, Poland

References

 • Almond, Gabriel i Sydney Verba (1995) „Kultura politczna.” . S. 328-344 w Władza i społeczeństwo, (Red.) Jan Szczupaczyński. Warszawa: Scholar.
 • Arystoteles (2001) Polityka. Warszawa: PWN.
 • Badinter, Elizabeth (2005) Fałszywa ścieżka. Przeł. M. Kozłowska,. Warszawa WAB.
 • Beauvoir de, Simone (1972) Druga płeć. Przełożyła G. Mycielska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Beauvois, Daniel (2010) „Chłopów bili po twarzy.” Gazeta Wyborcza z dnia 18/19 sierpnia 2010 r. Dostęp sierpień, 2010 (http://wyborcza.pl/1,76842,8304931,Chlopow_bili_po_twarzy.html).
 • Bettelheim, Bruno (1991) Freud i dusza ludzka. Przełożyła D. Danek. Warszawa: PIW.
 • Bourdieu, Pierre (2004) Męska dominacja. Przełożyła L. Kopciewicz. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 • Bourdieu, Pierre (2005) „Przemoc symboliczna.” S. 503-508 w Socjologia. Lektury, (Red.) Piotr Sztompka i Marek Kucia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Castells Manuel (2007). Społeczeństwo sieci. Przełoźyli K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński. Warszawa: PWN.
 • Castells, Manuel (2008) Siła tożsamości. Przełożył S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Co to znaczy być kobietą w Polsce? (1995). Domański Henryk, Anna Titkow (red.). Warszawa: IFiS PAN.
 • Delphy, Christine (1995) “The Invention of French Feminism: An Essential Move.” S. 190-221 w Another Look, Another Woman: Retranslations of French Feminism, (Red.) Lynne Huffer, „Yale French Studies”, (87).
 • Desperak, Iza (2010) Recepcja „Drugiej płci” Simone de Beauvoir w Polsce. Perspektywa socjologiczna, http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=920
 • Friedan, Betty (1963) Feminine Mystique. Harmondsworth: Penguin Books.
 • Friedan, Betty (2008) Mistyka kobiecości. Res Publica Nowa (4): 145152.
 • Giddens, Anthony (2006) Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Przełożyła A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goffman, Erving (1976) Gender Advertisements. Londyn: MacMillan.
 • Goffman, Erving (2005) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; wyd,. oryg. Stigma (1963) London: Penguin.
 • Heywood, Andrew (2009) Politologia. Przełożyli M. Kornobis, P. Kornobis, K. Wolański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hołówka, Teresa, redaktor (1982) Nikt nie rodzi się kobietą. Warszawa: Czytelnik.
 • Inglehart, Ronald i Pippa Norris (2009) Wzbierająca fala: równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie. Przełożyła B. Hellmann.Warszawa: PIW.
 • Jamsheer Hassan Ali (2002). Ibn Chaldun i jego Muqaddima : antologia myśli społeczno-politycznej .Łódź: Ibidem.
 • Klein, Viola (1961) Employing married women. Londyn: Institute of Personnel Management.
 • Mill, John, Stuart (1995) „Poddaństwo kobiet.” S. 283–384 w O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet. Kraków: Znak.
 • Moir, Anne i David Jessel (1993) Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą. Przełożyła N. Kancewicz-Hoffman.Warszawa: PIW.
 • Morgan, Elaine (2007) Pochodzenie kobiety. Przełożyła M. Danicka-Kosut. Warszawa: Anadiomene.
 • Morgan, Elaine (2010) Blizny po ewolucji: co nasze ciała mówią nam o pochodzeniu człowieka. Przełożyła M. Danicka-Kosut.Warszawa: Anadiomene.
 • Morris, Desmond (1974) Naga małpa. Przełożył T. Bielicki. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Morris, Desmond (2006) Naga kobieta. Przełożył P. Amsterdamski. Warszawa: Wydawnictwo Albatros.
 • Newland, Kathleen (1982) Kobieta w świecie współczesnym. Przełożył Z. Stępniewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Nowak, Barbara (1973) „O radosnym brudzie.” Tygodnik Kulturalny (10): 4.
 • Our bodies, ourselves (1984). Boston: Boston Women’s Health Book Collective; wydanie polskie Nasze ciała, nasze życie (2004). Gdańsk: Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW – Polska.
 • Platon (2003) Państwo. Przełożył W. Witwicki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Renzetti, Claire M. i Daniel J. Curran (2005) Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Przełożyła A. Gromkowska-Melosik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ritzer George (2004). Klasyczna teoria socjologiczna. Poznań: Zysk i Spółka.
 • Ritzer, George (2009) Klasyczna teoria socjologiczna. Przełożyła H. Jankowska. Poznań: Zysk i S-ka.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA098612

YADDA identifier

bwmeta1.element.5f55bd1d-996a-3016-ac20-f49c28b1d5d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.