Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 60 | 1 | 7-23

Article title

Thematization of place names in opinion journalism : Czech exile politicians’ radio speeches between 1938 and 1945

Content

Title variants

CS
Tematizace toponym v publicistice : rozhlasové projevy českých exilových politiků v letech 1938-1945

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This text focuses on place names and their thematization in Czech opinion journalism in the mid-20th century. After describing general features of the thematization of proper names and the ways in which this process is accomplished – i.e. (re-)semantization through the use of collocations, onymic allusions, and symbolization –, the authors turn their attention to a qualitative textual analysis of political speeches. The collection consists of radio speeches given by exiled Czech politicians based in London and Moscow during the Second World War. The texts reflect a broad spectrum of Czech politicians, ranging from democrats (Edvard Beneš, Prokop Drtina, Jan Masaryk, Jaroslav Stránský, Jan Šrámek) to Communists and their sympathizers (Zdeněk Fierlinger, Klement Gottwald, Zdeněk Nejedlý).
CS
Studie se zabývá toponymy a jejich tematizací v české publicistice 20. století. Na pozadí obecných charakteristik tematizace proprií a způsobů její realizace, např. (re)sémantizace prostřednictvím kolokací, onymických aluzí a symbolizace, se zaměřuje na kvalitativní textovou analýzu politických projevů. Analyzovaný korpus textů zahrnuje rozhlasové projevy českých exilových politiků působících v době druhé světové války v Londýně a Moskvě. Texty odrážejí širokou škálu politického spektra, od demokratů (Edvard Beneš, Prokop Drtina, Jan Masaryk, Jaroslav Stránský, Jan Šrámek) ke komunistům a jejich sympatizantům (Zdeněk Fierlinger, Klement Gottwald, Zdeněk Nejedlý).

Journal

Year

Volume

60

Issue

1

Pages

7-23

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.5f726027-5873-4419-a48f-11cd4105ca30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.