Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 1 | 69-73

Article title

Právní úprava obecního statku při vzniku Československa

Content

Title variants

EN
Legal regulation of the municipal commons at the time of establishment of Czechoslovakia

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Text se pokouší přiblížit právní institut obecního statku a podobu jeho právní úpravy v českých zemích v roce 1918. Zabývá se rovněž důvody existence tohoto právního institutu, okolnostmi jeho zániku a rovněž se pokouší odpovědět na otázku, zda může být znalost historického právního institutu obecního statku v nějaké míře relevantní z pohledu současnosti.
EN
The following text attempts to describe the legal institute of the municipal commons (obecní statek) and the form of its legal regulation in the bohemian lands in 1918. It also deals with the reasons of its existence, the circumstances of its dissolution and also tries to answer the question whether the historical legal institute of the municipal commons could be somewhat relevant to the present.

Keywords

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.5fb44603-2a3c-40c1-aa02-4fa223482f03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.