Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 11 | 65-74

Article title

WOMEN'S PATHS OF SCIENTIFIC CAREERS (REFLECTIONS FROM RESEARCH) ( Drogi karier naukowych kobiet (refleksje z badan))

Authors

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The authoress has attempted to show the paths of women in scientific careers. These are multi-dimensional, interpenetrating structures, which show what is common in women's experiences. These paths are generally based on how women describe the development of the course of their professional life, in other words - of their participation in the academic sphere. As a result of the analysis of the collected research material, the authoress has identified the following paths of women's scientific careers: -Career by chance or happy coincidence, - Career as a continuation of the path of an intellectual, - Career as a substitute or compensation, - Career as a condition of realizing one's passion, - Scientific career built around didactic work, - Scientific career as a springboard or escape from everyday life. Women's experiences within the range of different paths can complement and penetrate each other, as well as reveal new, previously undiscovered relationships and dependencies. But most of all, they lead to further reflection on the determinants of women's scientific careers.

Year

Volume

11

Pages

65-74

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
 • Monika Sulik, Uniwersytet Slaski w Katowicach, Wydzial Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, ul. Grazynskiego 53, 40-126 Katowice, Poland.

References

 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa 2004.
 • Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Kraków 2006.
 • Brannon L., Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni podobni czy różni, tłum. M. Kacmajor, Gdańsk 2002.
 • Chodkowska M., Problemy realizacji karier zawodowych kobiet zatrudnionych w uniwersytecie, [w:] Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. B. Jedynak, Lublin 1990.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3963910 [dostęp: 7.05.2009].
 • Iwaszczyszyn K., Wpływ małżeństwa i macierzyństwa na kariery naukowe kobiet, „Problemy Rodziny” 1992, nr 2.
 • Kalinowska E., Europejska konferencja na temat równości płci w szkolnictwie wyższym, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 1998, nr 2.
 • Lachowicz-Tabaczek K., Przejawy i przyczyny „nierówności” w poziomie samooceny kobiet i mężczyzn, „Czasopismo Psychologiczne” 2000, t. 6, nr 1-2.
 • Nusbaum-Hilarowicz J., Uczeni i uczniowie, Lwów 1910.
 • Seligmann L., Developmental Career Counseling and Assessment, Thousand Oaks–London–New Delhi 1994.
 • Strykowska M., Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Poznań 1992.
 • Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1992.
 • Szumigraj M., Kariera – spełnianie życiowych marzeń, [w:] Doradca – profesja, pasja, powołanie? Materiały ze światowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego. Warszawa 29-31 maja 2002 r., red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Warszawa 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA082716

YADDA identifier

bwmeta1.element.60019cb7-ca18-3c0b-a969-a273b71c7f4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.