Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 1(2) | 137-149

Article title

Sprzęt do rywalizacji / rywalizacja sprzętu. Socjologiczne spojrzenie na autonomizację przedmiotów w sporcie

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE EQUIPMENT FOR COMPETITION / THE COMPETITION OF EQUIPMENT. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF PROGRESSING OBJECT AUTONOMY IN SPORT

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Thinking about contemporary sport as a human potentiality competition is becoming more and more arguable, as the world of sport has become an area of far-reaching technological interference. That influence has deeply modified both the external (related to sports equipment: that which is used for competition - like balls or bikes - and that which supports competition - clothes and shoes) and internal (technodoping, sports medicine) level of sport. The expansion of technology has greatly changed sporting anatomy, which leads to a reflection on a new aspect of contemporary sport: is equipment still designed primarily to serve human competition or is there more a rivalry of technology itself?

Journal

Year

Issue

Pages

137-149

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Przemyslaw Nosal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytut Socjologii, Zaklad Badan Kultury Wizualnej i Materialnej, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568, Poznan, Poland

References

 • Baldwin, E., Longhurst, B., McCracken, S., Ogborn, M., Smith, G. (2007). Wstęp do kulturoznawstwa (tłum. M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński). Poznań: Zysk i S-ka.
 • Bohme, H. (2001). O niewyobrażalności teraźniejszości i o przyszłym miejscu człowieka. W: E. Schutz (red.), Kultura techniki (tłum. I. i S. Sellmer, s. 476-494). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Caillois, R. (1973). Żywot i ład (tłum. A. Tatarkiewicz). Warszawa: PIW.
 • Cassirer, E. (2001). Forma a technika. W: E. Schulz (red.), Kultura techniki (tłum. I. i S. Sellmer, s. 246-284). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jakubowska, H. (2009). Socjologia ciała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Krawczyk, Z. (1990). Dwa oblicza olimpizmu. W: Z. Krawczyk (red.). Oblicza sportu (s. 82-97). Warszawa: Wydawnictwo AWF Warszawa.
 • Krajewski, M. (2005). Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Leniarski, R., Ciastoń, J. (17-18 maja 2008). Technoczłowiek na igrzyska. Gazeta Wyborcza, 28.
 • Leniarski, R. (29 lipca 2008). Pekin 2008: Skóra rekina cuda wyczynia. Gazeta Wyborcza, 27.
 • Łukasiewicz, J. (2000). Eksplozja ignorancji. Czy rozumiemy cywilizację przemysłową? (tłum. A. Rabś – Retkiewicz). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Naisbitt, J., Naisbitt, N., Philips, D. (1999). High Tech, High Touch. Technologia a poszukiwanie sensu (tłum. A. Unterschuetz). Poznań: Zysk i S-ka.
 • Ostrowski, A. (2007). Telewizyjna transmisja sportowa czyli największy teatr świata. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 • Radkowska-Walkowicz, M. (2008). Od Golema do terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Siciński, A. (1974). Technika a egzystencja ludzka. W: A. Siciński (red.)., Technika a społeczeństwo, t. I (s. 7-49). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Szatkowski, W. (6 sierpnia 2003). Wojciech Fortuna. Szczęście na Okuryamie. Online: <http://www.skijumping.pl/wiadomosci/1172/Wojciech-Fortuna---Szczescie-na-Okurayamie/>.
 • Targisportowe.pl (29 listopada 2007). Tworzywa w piłce nożnej. Online: <http://targisportowe.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Tworzywa-w-pi%C5%82ce-no%C5%BCnej-7077.html>.
 • Van Melsen, A. (1969). Nauka a technologia i kultura (tłum. S. Zalewski). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Ziegler, L. (2001). Technika jako narzędzie i bariera dla ludzkości. W: E. Schutz (red.), Kultura techniki (tłum. I. i S. Sellmer, s. 226-241). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Znaniecki, F. (1974). Sport i jego geneza. W: Z. Krawczyk (red.), Filozofia i socjologia kultury fizycznej (s. 222-226). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101135

YADDA identifier

bwmeta1.element.60a0c40d-413a-30a5-b8fa-75881c3497bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.