PL EN


2018 | 157 | 7 | 597-610
Article title

K niektorým teoretickým aspektom medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach

Authors
Content
Title variants
EN
Some theoretical aspects of international judicial cooperation in criminal matters
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Príspevok sa zaoberá analýzou medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach a jej rôznymi inštitútmi, subjektami a základnými zásadami a princípmi. Definuje vzťah medzi medzinárodným a vnútroštátnym právom a vnútornou a vonkajšou zvrchovanosťou štátu. Poukazuje na rozdiel medzi medzinárodným trestným právom a zmedzinárodneným trestným právom. Uvádza, že ciele sledované prostredníctvom medzinárodnej právnej pomoci v trestných veciach sú v podstate rovnaké ako ciele trestného práva vôbec.
EN
The paper deals with analysis of international judicial cooperation in criminal matters and its various institutes, subjects and basic principles. It defines the relationship between international and national law, and internal and external sovereignty of the state. It refers to the difference between international criminal law and internationalized criminal law. It states that the objectives to pursue international legal assistance in criminal matters, are the same as those of criminal law at all.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.613324e5-95be-4a48-833e-5b6d1989ad2d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.