PL EN


2009 | 5 | 2 | 135-158
Article title

Dzialanie obrazu. Na przykladzie przedstawien Natury w malarstwie.

Authors
Content
Title variants
PERFORMANCE OF A PAINTING (ON THE EXAMPLE OF NATURE DEPICTIONS IN WORKS OF JAGA KARKOSZKA.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents selected issues on the methodology of analysis of iconic messages drawing on the examples of paintings of Jaga Karkoszka. The analysis is based on the motive of interrelations between nature and culture. The author's approach is enrooted in late works of the Tartu School (esp. Jurij Lotman and Zara Minc), methods devised by Ervin Panofsky and contemporary ideas existing in aesthetics. Main thesis of the article states that notions applied by Roland Barthes to study photography (punctum and studium) are useful in analysis of other types of images.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
135-158
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Barbara Fatyga , University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28, 00-927 Warszawa, Poland
References
 • Barthes, Roland (2000) Mitologie. Przełożył A. Dziadek. Warszawa: Wyd. KR.
 • Barthes, Roland (1995) Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przełożył J. Trznadel. Warszawa: Wyd. KR.
 • Bauman, Zygmunt (1998) Prawodawcy i tłumacze. Przełożyli A. Ceynowa, J. Giebułtowski. Warszawa: IFiS PAN.
 • Berger, John (2008) Sposoby widzenia. Przełożył M. Bryl. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Białkowski, Łukasz (2003) „Filozofia sztuki Hansa-Georga Gadamera a estetyka Romana Ingardena”. Eidos 5. bd. Dostęp 5 listopada 2008. (http://www.us.szc.pl/hum_fil/eidos)
 • Brückner, Aleksander (bd) Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków – Warszawa, M.Arct, Zakłady Wydawnicze, Sp. Akc.
 • Czekalski, Stanisław (2006), Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi. Poznań: Wyd. UAM.
 • Eco, Umberto (1994) Dzieło otwarte. Przełożyli J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiak. Warszawa 1994, Czytelnik, s.43.
 • Eco, Umberto (1996) „Pomiędzy autorem a tekstem” Przełożył T.Bieroń, S.66-87 w Interpretacja i nadinterpretacja, (Red.) S. Collini Kraków:Wyd. Znak.
 • Gellner, Ernest (1997) Postmodernizm, rozum i religia. Przełożył M. Kowalczuk. Warszawa: PIW.
 • Ingarden, Roman (1946) O budowie obrazu. Szkic z teorii sztuki. Tom: 67:l. Kraków: Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU.
 • Kopaliński, Władysław (1975) Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: PWN.
 • Kostyrko, Teresa (2003) „Pojęcie dzieła sztuki a sztuka współczesna”. Estetyka i Krytyka 5 (2): 1-5. Dostęp 10 lipca 2009. (http://eik.110mb.com/archiwum/No_05/kostyrko.pdf)
 • Lakoff George i Mark Johnson (1988) Metafory w naszym życiu. Przełożył T.P. Krzeszowski. Warszawa: PIW.
 • Leach, Edmund (1998) Lévi-Strauss. Przełożył P. Niklewicz. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka.
 • Leach, Edmund (1989) Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej S .21 - 98 w E. Leach i A. Greimas Rytuał i narracja. Przełożyli M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko. Warszawa: PWN.
 • Lévi-Strauss, Claude (1969) Myśl nieoswojona. Przełożył A. Zajączkowski Warszawa: PWN.
 • Łotman, Jurij (1999) Kultura i eksplozja. Przełożył B. Żyłko. Warszawa: PIW.
 • Łotman, Jurij i Boris Uspieński „O semiotycznym mechanizmie kultury”. Przełożył J. Faryno. S. 147- 170 w Semiotyka kultury, (Red.) E. Janus, M.R. Mayenowa. Warszawa: PIW.
 • Łotman, Jurij i Zara G. Minc (1991) „Literatura i mitologia”. Bd. Dostęp 10 lipca 2009 (http:// mitencyklopedia.w.interia.pl/lotman_literatura.html).
 • Margolis, Joseph (2004) Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki? Przełożyli W. Chojna, K. Guczalski, M. Jakubczak, K. Wilkoszewska. Kraków: Universitas.
 • Mauss, Marcel (1973) Socjologia i antropologia. Przełożyli M. Król, K. Pomian, J. Szacki. Warszawa: PWN.
 • Olechnicki, Krzysztof, redaktor (2003) Obrazy w działaniu. Toruń: Wyd. UMK.
 • Panofsky, Erwin (1971) Studia z historii sztuki, Opracował J. Białostocki Warszawa: PWN.
 • Potocka, Maria A. (2007) Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką współczesną, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Prachett, Terry(2006) Carpe Jugulum. Przełożył P. Cholewa. Warszawa: Wyd. Prószyński i Ska.
 • Prachett, Terry (2001) Pomniejsze bóstwa. Przełożył P. Cholewa. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka.
 • Prachett Terry (1998) Trzy wiedźmy. Przełożył P. Cholewa. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka
 • Ranciére, Jacques (2007) Estetyka jako polityka. Przełożyli J. Kutyła, P. Mościcki. Warszawa:Wyd. Krytyki Politycznej.
 • Sztompka, Piotr (2005) Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: PWN.
 • Uspieński, Borys (1977a) „Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki (na przykładzie malarstwa i literatury)”. Przełożyła Z. Zaron. S. 181-212 w Semiotyka kultury, (Red.) E. Janus, M.R. Mayenowa. Warszawa: PIW.
 • Uspieński, Borys (1977b) „O systemie przekazu obrazu w rosyjskim malarstwie ikon”. Przełożyła Z. Zaron. S. 331-343 w Semiotyka kultury, (Red.) E. Janus, M.R. Mayenowa. Warszawa: PIW.
 • Ziółkowski, Marek (1989) „Nabywanie kompetencji kulturowej” S.17- 35 w: Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, (Red.) T. Kostyrko, A. Szpociński. Warszawa: Wyd. COMUK.
 • Zwolińska, Krystyna i Zasław Malicki (1974) Słownik terminów plastycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Barthes, Roland (2000) Mitologie. Przełożył A. Dziadek. Warszawa: Wyd. KR.
 • Barthes, Roland (1995) Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przełożył J. Trznadel. Warszawa: Wyd. KR.
 • Bauman, Zygmunt (1998) Prawodawcy i tłumacze. Przełożyli A. Ceynowa, J. Giebułtowski. Warszawa: IFiS PAN.
 • Berger, John (2008) Sposoby widzenia. Przełożył M. Bryl. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Białkowski, Łukasz (2003) „Filozofia sztuki Hansa-Georga Gadamera a estetyka Romana Ingardena”. Eidos 5. bd. Dostęp 5 listopada 2008. (http://www.us.szc.pl/hum_fil/eidos)
 • Brückner, Aleksander (bd) Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków – Warszawa, M.Arct, Zakłady Wydawnicze, Sp. Akc.
 • Czekalski, Stanisław (2006), Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi. Poznań: Wyd. UAM.
 • Eco, Umberto (1994) Dzieło otwarte. Przełożyli J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiak. Warszawa 1994, Czytelnik, s.43.
 • Eco, Umberto (1996) „Pomiędzy autorem a tekstem” Przełożył T.Bieroń, S.66-87 w Interpretacja i nadinterpretacja, (Red.) S. Collini Kraków:Wyd. Znak.
 • Gellner, Ernest (1997) Postmodernizm, rozum i religia. Przełożył M. Kowalczuk. Warszawa: PIW.
 • Ingarden, Roman (1946) O budowie obrazu. Szkic z teorii sztuki. Tom: 67:l. Kraków: Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU.
 • Kopaliński, Władysław (1975) Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: PWN.
 • Kostyrko, Teresa (2003) „Pojęcie dzieła sztuki a sztuka współczesna”. Estetyka i Krytyka 5 (2): 1-5. Dostęp 10 lipca 2009. (http://eik.110mb.com/archiwum/No_05/kostyrko.pdf)
 • Lakoff George i Mark Johnson (1988) Metafory w naszym życiu. Przełożył T.P. Krzeszowski. Warszawa: PIW.
 • Leach, Edmund (1998) Lévi-Strauss. Przełożył P. Niklewicz. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka.
 • Leach, Edmund (1989) Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej S .21 - 98 w E. Leach i A. Greimas Rytuał i narracja. Przełożyli M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko. Warszawa: PWN.
 • Lévi-Strauss, Claude (1969) Myśl nieoswojona. Przełożył A. Zajączkowski Warszawa: PWN.
 • Łotman, Jurij (1999) Kultura i eksplozja. Przełożył B. Żyłko. Warszawa: PIW.
 • Łotman, Jurij i Boris Uspieński „O semiotycznym mechanizmie kultury”. Przełożył J. Faryno. S. 147- 170 w Semiotyka kultury, (Red.) E. Janus, M.R. Mayenowa. Warszawa: PIW.
 • Łotman, Jurij i Zara G. Minc (1991) „Literatura i mitologia”. Bd. Dostęp 10 lipca 2009 (http:// mitencyklopedia.w.interia.pl/lotman_literatura.html).
 • Margolis, Joseph (2004) Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki? Przełożyli W. Chojna, K. Guczalski, M. Jakubczak, K. Wilkoszewska. Kraków: Universitas.
 • Mauss, Marcel (1973) Socjologia i antropologia. Przełożyli M. Król, K. Pomian, J. Szacki. Warszawa: PWN.
 • Olechnicki, Krzysztof, redaktor (2003) Obrazy w działaniu. Toruń: Wyd. UMK.
 • Panofsky, Erwin (1971) Studia z historii sztuki, Opracował J. Białostocki Warszawa: PWN.
 • Potocka, Maria A. (2007) Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką współczesną, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Prachett, Terry(2006) Carpe Jugulum. Przełożył P. Cholewa. Warszawa: Wyd. Prószyński i Ska.
 • Prachett, Terry (2001) Pomniejsze bóstwa. Przełożył P. Cholewa. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka.
 • Prachett Terry (1998) Trzy wiedźmy. Przełożył P. Cholewa. Warszawa: Wyd. Prószyński i S-ka
 • Ranciére, Jacques (2007) Estetyka jako polityka. Przełożyli J. Kutyła, P. Mościcki. Warszawa:Wyd. Krytyki Politycznej.
 • Sztompka, Piotr (2005) Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: PWN.
 • Uspieński, Borys (1977a) „Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki (na przykładzie malarstwa i literatury)”. Przełożyła Z. Zaron. S. 181-212 w Semiotyka kultury, (Red.) E. Janus, M.R. Mayenowa. Warszawa: PIW.
 • Uspieński, Borys (1977b) „O systemie przekazu obrazu w rosyjskim malarstwie ikon”. Przełożyła Z. Zaron. S. 331-343 w Semiotyka kultury, (Red.) E. Janus, M.R. Mayenowa. Warszawa: PIW.
 • Ziółkowski, Marek (1989) „Nabywanie kompetencji kulturowej” S.17- 35 w: Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe, (Red.) T. Kostyrko, A. Szpociński. Warszawa: Wyd. COMUK.
 • Zwolińska, Krystyna i Zasław Malicki (1974) Słownik terminów plastycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10178
YADDA identifier
bwmeta1.element.61355020-9085-34c1-afe0-3ae7d2012f1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.