PL EN


2011 | 12 | 83-89
Article title

WRITING DIARY AS TECHNIQUE FOR BUILDING SELF-KNOWLEDGE (Pisanie pamietnika jako technika budowania samowiedzy)

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Using Jozef Kozielecki's theory, the authoress explains her understanding of the term self-knowledge and shows how writing a diary can become a useful instrument on the way to building an adequate knowledge about oneself. The paper presents the results of pilot studies on using diary-writing as the technique useful in self-educational work. The analysis was based on twenty essays (each 3-4 pages long) written by first year pedagogy students from the University of Lodz. The aim of the research was to name the pros and cons of writing a diary. The authoress believes that the pros include: systematic nature of note-writing, sincerity, reflective character of the notes and a chance to observe changes that the author is undergoing. The 'traps', on the other hand, are: a possibility of idealizing oneself and a danger of replacing the real world with the one created in the diary. The theses presented in the article are illustrated with quotations coming from the students.
Keywords
Year
Volume
12
Pages
83-89
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Joanna Stelmaszczyk, Zaklad Andragogiki i Gerontologii Spolecznej, Uniwersytet Lodzki ul. Pomorska 36/38 Lodz, Poland
References
 • Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.
 • Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Kraków 2000.
 • Demetrio D., Zabawa na tle życia. Gra autobiograficzna w edukacji dorosłych, Kraków 1999.
 • Dubas E., Refleksja autobiograficzna jako aktywność edukacyjna w kontekście całożyciowego uczenia się, [w:] Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych, red. A. Fabiś, S. Kędzior, Mysłowice-Zakopane 2009.
 • Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1986.
 • Łukaszewski Z.W., Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984.
 • Niebrzydowski L., O poznaniu i ocenie samego siebie, Warszawa 1976.
 • Schulz T., Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung: Anfänge-Forschritte – Ausblicke, [w:] Handbuch erziehungswissenschaftliche Biographieforschung, Hrsg. H.-H. Küger, W. Marotzki, Opladen 1999.
 • Tischner J., Wiara w godzinie przełomu, [w:] Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999.
 • Urbaniak-Zając D., Pedagogiczna perspektywa w badaniach narracyjno-biograficznych, [w:] Narracje – (auto)biografia – etyka, red. L. Koczanowicz, R. Nahorny, R. Włodarczyk, Wrocław 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA096121
YADDA identifier
bwmeta1.element.62d24046-a8a7-3e0d-8be9-78fd6a02e4a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.