Title

Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Other titles
EN
Poznan Linguistic Forum
ISSN
2082-9825
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
biannual
Full contents
Full contents local availability
No
Notes
Z uwagi na założenia ogólne głównym celem naszego czasopisma (półrocznika) jest prezentowanie i korelowanie inspirujących poznawczo dokonań lingwistyki. Publikowane w poszczególnych numerach wysokiej jakości teksty dobieramy w taki sposób, by ich wzajemne relacje stanowiły naturalne podłoże krytycznych osądów i dyskusji. Naszym istotnym celem jest przedstawianie zarówno poglądów wybitnych indywidualistów, jak też udostępnianie łamów zespołom badaczy, wybranym katedrom, instytutom czy wydziałom, szkołom i ciekawym nurtom. Dany półrocznik zazwyczaj tematycznie profilujemy. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na następujących obszarach problemowych: kultura języka polskiego i komunikacji językowej, leksykologia, frazeologia, historia języka polskiego, dialektologia i onomastyka. Wymienione zakresy tematyczne interesują nas w odniesieniu do szeroko pojętej kultury, a więc w sferze artystycznej i nieartystycznej, w tzw. reprezentacjach realnych i wirtualnych oraz tych innych, których z humanistycznego punktu widzenia nie sposób pominąć.
Journal contents
  • Poznańskie Spotkania Językoznawcze

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.