PL EN


2004 | 16 | 315-323
Article title

Rozumienie terminów obraz świata i model świata w semiotyce i lingwistyce rosyjskiej

Content
Title variants
EN
UNDERSTANDING OF THE TERMS 'WORLDVIEW' AND 'WORLD MODEL' IN RUSSIAN SEMIOTICS AND LINGUISTICS
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article surveys various conceptions of the understanding of the terms 'worldview'/'world model' and 'linguistic worldview' in the Russian linguistics and philosophy of the last three decades. A discussion is offered of the definitions proposed by and points of view of the following authors: Vladimir N. Toporov, Tatyana V. Tsivyan, Yurii D. Apresyan, Boris A. Serebrennikov, Serafima E. Nikitina and others. (General, conceptual, linguistic) worldview/world model is understood as a picture, interpretation, or reflection of the ideas about the world, as a complex of the knowledge about it and a system of symbolic concepts, by means of which we know and understand the world. It is a reflection of the process of coming to the knowledge of reality (manifested, among others, in the categories which people construct). It is a way in which the world is reflected. Finally, it is the totality of judgments about the world.
PL
W przeglądzie omawiane są różne koncepcje rozumienia terminów obraz/model świata i językowy obraz świata w nauce rosyjskiej ostatnich trzech dziesięcioleci. Rozpatrywane są definicje i punkty widzenia takich znanych badaczy, jak Władimir N. Toporow, Tatiana W. Cywian, Jurij D. Apresjan, Boris A. Serebrennikow, Serafima E. Nikitina i inni. Obraz (model) świata w najbardziej ogólnym ujęciu rozumiany jest jako kompleks wiedzy o nim i system konceptów symbolicznych, przy pomocy których uświadamiamy sobie i pojmujemy świat, jako odzwierciedlenie rezultatów poznania przez człowieka otaczającej go rzeczywistości.
Year
Volume
16
Pages
315-323
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • A. V. Yudin, (Gent, Belgium), no address given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
06PLAAAA01112565
YADDA identifier
bwmeta1.element.631ae2f8-f180-33da-b7b8-53e4ddfaf121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.