PL EN


2019 | 106 | 2 | 179-204
Article title

Stručná historie stromů v zemědělství v Evropě a českých zemích

Content
Title variants
EN
A brief history of trees in agriculture in Czech lands
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek shrnuje historii stromů na zemědělské půdě v českých zemích od počátků zemědělství přes jejich ztrátu s industrializací zemědělství po jejich pokusy o obnovu v současném multifunkčním zemědělství. Poukazuje na četné stopy po tomto druhu obhospodařování půdy v českém palynologickém záznamu, evropské ikonografii, daňových záznamech z 19. století (stabilním katastru), odborné zemědělské literatuře, fotografiích českých etnografů a v krajině samotné. V diskusi nad jednotlivými prameny upozorňuje nejen na diskrepanci záznamu o této staré kulturní praktice, ale také na souvislost symbolická anihilace určitého tématu v oblasti zemědělského vědění a proměny zemědělské krajiny.
EN
The article summarizes the history of growing trees on the agricultural land in Czech lands from the beginnings of agriculture through their disappearance during agricultural industrialisation up to attempts to restore them in current multifunctional agriculture. In addition, it points at numerous traces of such land use and management in the Czech palynological record, European iconography, 19th century tax records (Franciscan cadastre), scholar agrarian literature, photographs taken by Czech ethnographers, and the landscape itself. In the discussion over the results, the discrepancy in documenting this old cultural practice is shown alongside the eff ects which a symbolic annihilation of a certain theme in agricultural knowledge can have on the features of agricultural landscape.
Year
Volume
106
Issue
2
Pages
179-204
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.635dfcce-8d93-4c58-bb16-620ac3d8c866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.