PL EN


2018 | 157 | 8 | 670-681
Article title

Ještě k zamítnutí žádosti o udělení státního občanství z důvodu ohrožení bezpečnosti státu - některé další souvislosti

Content
Title variants
EN
Once More on Rejection of an Application for Citizenship due to Threats to State Security - More Context
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
a_Autorka v článku upozorňuje na některé souvislosti procesu udělování státního občanství s povinností státu zajistit bezpečnost na svém území. Překládá k diskusi odborné veřejnosti otázku, zda je míra kontroly zpravodajských služeb nastavena dostatečně a zda jsou namístě pochybnosti o tom, je-li dán v celém procesu udělování občanství systémově prostor pro libovůli úřadů.
EN
b_The author points out in the article some links between the citizenship granting process and the State duty to guarantee national security and safety in its territory. She initiates discussion amongst professional public by asking the question whether the extent of control of intelligence services is adequate as well as whether there is a scope for systematic misusing of the discretionary authority by administrative bodies during the process of granting the Czech citizenship.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.635fa68c-9cc4-4f42-b473-1b9e72931ea0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.