PL EN


Journal
2019 | 60 | 1 | 63-73
Article title

Some remarks on changes of toponyms in former Sudetenland (The case of the toponym Bramberk/Krásný)

Content
Title variants
CS
Poznámky ke změnám toponymie v bývalých Sudetech (na příkladu toponyma Bramberk/Krásný)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
On an example of naming one specific locality (minor settlement and the hill Bramberk/ Krásný in the cadastre of the town Lučany nad Nisou in Northern Bohemia), the paper deals with quantitative and qualitative changes that took place in the toponymy of former Sudeten during the 20th century. A special attention is paid to official interventions in the toponymy within post-war revision of place names as well as within later processes of standardization. The paper also analyses relations between the official and folk toponymy, and spatial fixation of toponyms. Last but not least, conditions of conservation of German place names in the contemporary Czech toponymy are discussed.
CS
Tato kapitola ilustruje na příkladu pojmenování konkrétní lokality (místní části a vrchu Bramberk/Krásný na katastru obce Lučany nad Nisou) kvalitativní a kvantitativní změny, které v toponymii bývalých Sudet nastaly v průběhu 20. století. Zvláštní pozornost je věnována úředním zásahům do toponymie jak v rámci poválečné revize zeměpisného názvosloví, tak v rámci pozdějších standardizačních procesů. S tím dále souvisí i analýza vztahu úřední a lidové toponymie a prostorové fixace toponym. Kapitola si rovněž všímá podmínek zachování německých toponym (tzn. formálně adaptovaných) v současném českém zeměpisném názvosloví.
Journal
Year
Volume
60
Issue
1
Pages
63-73
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.6478d9fe-173d-45b4-9b34-b53b6dca676c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.