PL EN


2009 | 10 | 175-185
Article title

PHILOSOPHICAL INSPIRATIONS IN COUNSELING (Filozoficzne inspiracje w poradnictwie)

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is, on the one hand, to present the philosophical dimension of contemporary counseling and, on the other, to sketch philosophical inspirations that (directly or indirectly) have influenced its current shape. In the first case, the authoress presents those areas that combine philosophy and counseling, depicts crucial (from the perspective of counseling) philosophical concepts regarding human being, and stresses the similarities of questions raised in the fields of philosophy and counseling. Issues that arise in counseling can be treated as existential (i.e. meaning of human activities, meaning of life, nature of interpersonal relations), epistemological (understanding of the world, of oneself and the others) and ethical (making moral choices, being governed by values and rules, the ideas of happiness). Philosophy can also bring some potential for criticism (towards static reality) into the field of counseling and deepen reflectiveness as a certain attitude in life. Philosophical counseling can serve as a good example of such reflective dimension of counseling oriented towards entire human life. In the second case, the authoress describes philosophical concepts and trends that can be helpful in solving problems through counseling, namely phenomenology, hermeneutics, existentialism and the philosophy of dialogue. In the paper, she employs the method of analyzing both counseling and philosophical literature, supplementing it with sociological and pedagogical texts.
Year
Volume
10
Pages
175-185
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Agnieszka Zembrzuska, Dolnoslaska Szkola Wyzsza we Wroclawiu, Instytut Pedagogiki, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wroclaw, Poland
References
 • Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.
 • Czerkawska A., Czerkawski A., Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Warszawa 2005.
 • Dilthey W., Pisma estetyczne, Warszawa 1982.
 • Femiak T., O błędach percepcyjnych i problemach wynikających z błędnego postrzegania rzeczywistości, czyli o poradnictwie filozoficznym dla bezrobotnych, [w:] Polskie Ethos i Logos, red. J. Skoczyński, Kraków 2008.
 • Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wrocław 2004.
 • Kostyszak M., Filozofia egzystencjalna. Wybór tekstów. Wrocław 1992.
 • Kuderowicz Z., Dilthey, Warszawa 1987.
 • Mader J., Filozofia dialogu, [w:] Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Kraków 1989.
 • Malewski M., Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, nr 3.
 • Raabe P.B., What is Philosophical Counselling, [w:] http://www.ucfv.ca/philosophy/raabep/what.html, [stan z dnia 2.04.2008].
 • Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Katowice 1998.
 • Sawicki M, Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa 1996.
 • Wojtasik B., Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, [numer specjalny].
 • Woźniczka M., Poradnictwo filozoficzne jako jedna z propozycji społecznej aplikacji filozofii, [w:] Wokół humanistycznych wartości. W 70. rocznicę urodzin Profesora Henryka Pilusia, red. T. Daszkiewicz, P. Czarnecki, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA065326
YADDA identifier
bwmeta1.element.649fc0b1-10bc-37dd-b7c0-ad37f3f3609a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.