Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 36 | 2 | 145-159

Article title

Mężczyzna po tuningu. Działania jako manifestacja operatywności. (zdjęcie jako narzędzie autokreacji)

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Male after Tuning: Actions as a Manifestation of Efficiency (a Picture as a Tool for Auto-Creation)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The deliberations undertaken in the article are a fragment of a broader research project into the social and cultural position of the modern male. This issue poses the question about the extent and activity areas in which men presenting themselves relate to traditional characteristics of the personal model of the male, and those in which one can find new elements brought about by contemporary social, economic and cultural reality. The starting point for empirical analysis is marked by two basic issue - efficiency and auto-presentation, treated here as sensitising ideas. The main focus is on one of two most important efficiency factors-activities, divided into general and particular ones. On their basis, quality analysis of visual material is conducted, which constitutes the starting point in searching for and diagnosing changes as well as constructing the contemporary concept of manhood.

Journal

Year

Volume

36

Issue

2

Pages

145-159

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zywia Leszkowicz-Baczynska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogorski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland

References

 • Arcimowicz K. (2003), Obraz mężczyzny w Polskich mediach. Prawda, Fałsz, Stereotyp, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Komorowska B. (2004), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice, red. B. Wojcieszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, tłumaczenie S. Pikiel, E. Wojtych.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konecki K. (2008), Wizualna teoria ugruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, T. IV, nr 3 / www.qualitativesociologyreview.org
 • Kvale S. (2004), Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok, tłum. S. Zabielski.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2004), Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Melosik Z. (2002), Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań.
 • Pisarek W. (1983), Analiza zawartości prasy, Ośrodek badań prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Kraków.
 • Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sztompka P. (2005), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojcieszke B., (red.) (2004), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Wyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA09889

YADDA identifier

bwmeta1.element.66ae3987-161c-3b4e-9567-5357a383aa09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.