Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 57 | 1 | 201-223

Article title

Nobliści śląscy i śląski burmistrz. Collage jako technika narracji socjologicznej

Content

Title variants

EN
Silesian Nobel Prize Winners and the Silesian Town Mayor. Use of Collage as Narrative Technique in Sociology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor w prezentowanym artykule próbuje ukazać kontrastujące elementy relacji przedstawione przez różnych autorów, przy różnych okazjach społecznych odnoszących się do skomplikowanych relacji lokalnych polityków i ich następstw w środowisku lokalnym. Prezentowany przypadek opisuje sytuację społeczności lokalnej małego śląskiego miasteczka rządzonego przez 12 lat przez burmistrza wywodzącego się z mniejszości niemieckiej. Decyzja o nadaniu imienia Śląskich Noblistów Polsko-Niemieckiej Szkole Podstawowej przyczyniła się do silnej krystalizacji antagonizmu w środowisku lokalnym. Uważna analiza biografii noblistów ukazała, że jeden z nich wg opinii polskich mieszkańców badanej społeczności był zbrodniarzem wojennym. Projekt nadania szkole imienia Noblistów został powstrzymany ponieważ kandydatura jednego z nich (Fritza Habera) została zakwestionowana. Taka decyzja została podjęta pomimo tego, że popiersie Fritza Habera zostało uhonorowane na wystawie Wielkich Ludzi Wrocławia przez władze lokalne tego miasta.
EN
The author attempts in the paper to show how contrastive elements of stories told by various actors on various occasions may be linked together in order to show the complicate relationships between the local politics and wider and further issues. The case describes situation of small Silesian town where major coming from significant German minority ruled for 12 years. The decision to name the Polish-German school after the Silesian Nobel Prize winners strongly defended against the resistance on part of Polish politicians had led to the crystallization of Polish-German antagonism at the local level. The careful analysis of the biographies of the Nobelists led to discovery of one who was war criminal. The project of naming the school was stopped though the man in question (Fritz Haber) was only one among the dozen or so Nobelists and despite the fact that in the city of Wroclaw, where there is no active German minority the bust of Fritz Haber was exhibited by the local authorities in the Gallery of Great Wroclaw People.

Year

Volume

57

Issue

1

Pages

201-223

Physical description

Document type

ARTICLE

Dates

published
2008

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski
  • J. Kurczewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Spolecznych, ul. Nowy Swiat 69, 00-927 Warszawa, Poland

References

  • Czech H. [2006], Ethos wsi śląskiej, Warszawa, Trio.
  • Gardziołek J. [2007], Stereotypy śląskie, „Dziś. Przegląd społeczny”, 1.
  • Greiner P. [1999], Nobliści śląscy, Wyd. Wokół nas.
  • Kurczewski J. [2004], Trzy święta w jednym. Cykl obrzędowy w Olesnie śląskim, [w:] „Kultura Współczesna”, 4.
  • Kurczewski J. [2004a], Olesno – test na współżycie ponad podziałami, [w:] J. Kurczewski i M. Fuszera (red.), Polskie spory i sądy, Warszawa: ISNS UW.
  • Kurczewski J. [2007], Antagonizm „polsko-niemiecki” w małym mieście na Śląsku Opolskim, [w:] J. Kurczewski (red.), Lokalne wzory kultury politycznej, Warszawa, Trio.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
09PLAAAA05781

YADDA identifier

bwmeta1.element.672640e7-ee9e-390b-a3df-e42712618d70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.