PL EN


2018 | 8 | 1 | 20-36
Article title

Informovaný souhlas : problematika rozsahu poučení pacienta o rizicích spojených s navrhovanou léčbou

Authors
Content
Title variants
EN
Informed consent : extent of disclosure of risk information
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek se zaměřuje na analýzu přístupu vybraných zahraničních právních řádů (Německo, Spojené státy americké), českého právního řádu a projektu DCFR k problematice rozsahu poučení pacienta o rizicích spojených s navrhovanou léčbou. Článek se rovněž snaží zodpovědět otázku, zda je vůbec možné a vhodné rozsah rizik, o nichž je třeba pacienta informovat, konkrétně vymezit, a pokud ano, jakým způsobem.
EN
The article is focused on the analysis of the approach of particular foreign legal orders (Germany, USA) as well as the Czech legal order and the DCFR project to the issue of the extent of disclosure of risk information. The article also seeks to answer the question whether or not it is possible and appropriate to define the extent of disclosure of risk information specifically and if so, how.
Contributors
author
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.67e8685a-ca8f-4d97-abdb-eafcf7b42518
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.