PL EN


2009 | 77 | 1 | 41-53
Article title

THE CONCEPT OF PRAGMATICS IN THE THEORY OF INFORMATION RETRIEVAL LANGUAGES (OPAC WWW WIZYTOWKA BIBLIOTEKI. (Pojecie pragmatyki w teorii jezyków informacyjno-wyszukiwawczych)

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Pragmatics of information retrieval (IR) languages as a sub-domain of natural language pragmatics has not been studied yet in depth. The authoress provides a brief discussion of the concept of linguistic pragmatics, attempts to define the pragmatics of information retrieval languages and describes two key concepts: adequacy and consistency of IR language application.
Year
Volume
77
Issue
1
Pages
41-53
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
 • Jolanta Hys, Biblioteka Narodowa, al. Niepodleglosci 213; 02-086 Warszawa, Poland
References
 • Artowicz, Elżbieta (1997). Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym: zagadnienia relewancji. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Austin, John L. (1993). Mówienie i poznawanie. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Bielicka, Lucyna Anna; Scibor, Eugeniusz (1981). Wprowadzenie do teorii języków informacyjnych. Warszawa: CINTE.
 • Blaziak, Maria (1991). Hasło przedmiotowe a adekwatny opis przedmiotowy. "Zagadnienia Informacji Naukowej", nr 1, s. 155-175.
 • Bojar, Bożenna, oprac. (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów in formacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Czerny, Arkadij I. (1981). Teoria wyszukiwania informacji. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.
 • Czerny, Arkadij I. (1978). Wstęp do teorii wyszukiwania informacji. Warszawa: OIN PAN.
 • Ćwiekowa, Jadwiga (1988). Opracowanie tematyczne piśmiennictwa. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (2003). Wroclaw: Zakład Naród. im. Ossolińskich.
 • Encyklopedia Popularna PWN (1999). Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Encyklopedia PWN [online] (2007). Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. [dostęp: 15.04.2007]. Dostępny w World Wide Web: <http://encyklopedia.pwn.pl>.
 • Lancaster, Frederic W. (1968). Information retrieval system. New York: Wiley.
 • Lancaster, Frederic W. (1998). Indexing and abstracting in theory and practice. London: Library Association Publishing.
 • Łysakowski, Adam (1928). Katalog przedmiotowy. Cz. 1. Teoria, Wilno: Tow. Przyjaciół Uniw. Biblioteki Publ. w Wilnie.
 • Meadow, Charles Т. (1972). Analiza systemów informacyjnych. Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne.
 • Robowski, Józef (197 4). Języki deskryptorowe. Analiza porównawcza języków deskryptorowych i innych języków informacyjnych. Warszawa: IINTE.
 • Sadowska, Jadwiga (1999). Adekwatność haseł przedmiotowych a funkcja informacyjna systemu. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", s. 21-30.
 • Sadowska, Jadwiga (2003). Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Studium analityczno-porównawcze. Warszawa: BN.
 • Słownik wyrazów obcych (1997). Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Soergel, Dagobert (1974). Indexing languages and thesauri: construction and maintenance. Los Angeles: Melville Pub. Co.
 • Sokołowski, Krzysztof (2004). Metajęzyk a podmiotowość. Słupsk: Wydaw. PAP.
 • Ungurian, Olgierd (1976). Elementy teorii języków informacyjnych. Warszawa: OIN PAN.
 • Żarnecka-Biały, Ewa (2001). Uwagi o pojęciu adekwatności. "Prakseologia", nr 141, s. 149-157.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
09PLAAAA066719
YADDA identifier
bwmeta1.element.685620db-4d26-349d-8d9d-cf14d3911aa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.