Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 4 | 11-29

Article title

Obtěžování středoškolských studentek a studentů ze strany vyučujících

Content

Title variants

EN
Harassment of female and male high school students by teachers

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek představuje hlavní výsledky dotazníkového šetření, které mapovalo zkušenosti 1237 studentek a studentů středních škol s obtěžujícím chováním ze strany vyučujících. Obtěžování může nabývat různých podob, jejichž společným jmenovatelem je tendence učitelů a učitelek využít a/nebo posílit mocenskou převahu nad studujícími, a tím získat profesní či osobní výhody. V prezentovaném výzkumu byla pozornost soustředěna především na genderově motivované a sexuální obtěžování, ovšem v širším kontextu překračování hranic profesionálního pedagogického vztahu. Výsledky ukázaly, že studující mají relativně četné zkušenosti s různými neadekvátními projevy vyučujících, které splňují parametry obtěžujícího chování, včetně sexuálního obtěžování. Až 2/3 studujících se setkalo s některým z obtěžujících projevů, přičemž nejčastější jsou zkušenosti s nespravedlivým zacházením a uplatňováním genderových stereotypů, menší je výskyt sexuální pozornosti a nejřidší (avšak přesto překvapivě vysoký) je výskyt sexuálního nátlaku.
EN
This research shows the main results of questionnaire research of student harassment experiences of 1,237 female and male high school students in the Czech Republic by their teachers. Harassment can demonstrate itself in a wide variety of behaviors, which teachers perform to strengthen their dominance over students in order to achieve a professional and/or personal advantage. In the presented research the main focus was on gender motivated and sexual behaviors, in wider context, the crossing of borders of a professional pedagological relation between teacher and student. The results indicate that nearly 2/3 of research participants have had some experience with various types of inappropriate teacher´s behaviour including unjust treatment and the application of gender stereotypes. Experiences with unwanted sexual attention were not as common and the least mentioned (but still suprisingly high) was the occurance of sexual coercion.

Year

Volume

5

Issue

4

Pages

11-29

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
author
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.69367877-0142-47f0-a842-4d6f6dcfaddb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.