PL EN


2011 | 1(43) | 43-63
Article title

Strategie przodujących uczelni wobec nowych uwarunkowań i funkcji szkół wyższych

Content
Title variants
EN
Strategies of top universities as a response to new conditions and functions of academic institutions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W wyniku nałożenia się wielu czynników uwarunkowania funkcjonowania szkół wyższych w ostatnich dekadach uległy znaczącej zmianie. Procesy globalizacji i internacjonalizacji, czynniki związane z gospodarką i demografią oraz rosnąca konkurencja uczelni powodują, że instytucje te zaczynają pełnić więcej funkcji, zmieniają swoją strukturę i charakter. Czołowe światowe uczelnie odpowiadają na zmieniający się kontekst, tworząc nowe rozwiązania strategiczne, które mają na celu utrzymanie i wzmocnienie ich wysokiej pozycji w światowych rankingach. Część rozwiązań ma charakter uniwersalny, a niektóre są specyficzne dla poszczególnych typów uczelni. Celem artykułu jest identyfikacja najnowszych trendów w zarządzaniu strategicznym stosowanym przez władze czołowych szkół wyższych i omówienie poszczególnych rozwiązań na konkretnych przykładach.
EN
As a result of interaction of many factors, the conditions of academic institutions have changed significantly over the last decades. Globalization and internationalization, demographic and economic challenges, as well as growing international competition between universities causes these institutions to take up new functions, restructure and change their character. Top universities respond to the changing context by developing new strategic solutions aiming at sustaining and strengthening their high position in international rankings. Some of the strategic solutions are similar for most universities, but some are unique and specific. The aim of this article is to identify latest trends in strategic management of top universities and present selected case studies to illustrate the most interesting solutions.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
author
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
 • Agnieszka Olechnicka, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiow Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), ul. Krakowskie Przedmiescie 30, 00-927 Warszawa, Poland
References
 • AACSB, 2010, Spotlight: Business Schools and Innovation. Innovation, Helsinki: AACSB International.
 • Aalto University, 2010a, About Aalto University, http://www.aalto.fi/en/about/ (30.05.2010 r.).
 • Aalto University, 201 Ob, Research focus areas, http://www.aalto.fi/en/research/strengths/ (30.05.2010 r.).
 • Boucher G., Conway C., Meer E.Y.D., 2003, "Tiers of engagement by universities in their region's development", Regional Studies, nr 37(9).
 • Brooke C., Highfield R., 1988, Oxford and Cambridge, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Carey K., 2006, College rankings reformed: the case for a new order in higher education, Education Sector Reports no. 19 (Washington, DC, Education Sector), http://www.educationsector.org/research/research_show.htm?doc_id=404230
 • Chun-Mei Z., 2007, "Building world-class universities: Some unintended impacts of university ranking", w: J. Sadlak, N.C. Liu, The World-Class University and Ranking: Aiming Beyond Status, Bucharest: UNESCO-CEPES.
 • Clark B.R., 1998, Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation, Oxford, UK, New York, USA: Pergamon.
 • DAAD, 2010, University town Munichs where its at, http://www.daad.de/deutschland/deutschland/hochschulorte/07448.en.html?ort=534 (30.05.2010).
 • Dąbrowa-Szefler M., 2003, "Nauka w gospodarce opartej na wiedzy", Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2(22).
 • Deutsche Welle, 2006, Germany Chooses Munich, Karlsruhe as Elite Universities, http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2203600,00.html (30.05.2010).
 • Drucker J., Goldstein H., 2007, "Assessing the regional economic development impacts of universities: A review of current approaches", International Regional Science Review, nr 30(1).
 • Etzkowitz H., 2002, MIT and the Rise of Entrepreneurial Science. Studies in Global Competition, London, New York: Routledge.
 • Etzkowitz H., Leydersdorf L. (red.), 1997, Universities and Global Knowledge Economy, London-Washington: Pinter.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2000, "The dynamics of innovation: from National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university-industry-government relations", Research Policy, nr 29(2-3).
 • Gerhard J., Mayr P, 2010, "Competing in the e-learning environment-strategies for universities", Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.
 • Gibbons M., 1994, The New Production of Knowledge, London: SAGE Publications.
 • Glänzel W., Schubert A., 2005, "Analysing scientific networks through co-authorship", w: H.F. Moed, W. Glanzel, U. Schmoch, Handbook of Quantitative Science and Technology Research, Kluwer Academic Publishers.
 • Goldstein H.A., 2010, "The 'entrepreneurial turn' and regional economic development mission of universities", Annals of Regional Science, nr 44(1).
 • Goldstein H.A., Renault C.S., 2004, "Contributions of universities to regional economic development: A quasi-experimental approach", Regional Studies, nr 38.
 • Groccia J.E., Miller J.E. (red.), 2005, On Becoming a Productive University: Strategies for Reducing Cost and Increasing Quality in Higher Education, London: Anker Publishing.
 • Gunasekara C., 2006a, "The generative and developmental roles of universities in regional innovation systems", Science and Public Policy, nr 33.
 • Gunasekara C., 2006b, "Reframing the role of universities in the development of regional innovation systems", The Journal of Technology Transfer, nr 31 (1).
 • Harvey D., 2003, The New Imperialism, Oxford, UK-New York: Oxford University Press.
 • Hessels L.K., van Lente H., 2008, "Re-thinking new knowledge production: A literature review and a research agenda", Research Policy, nr 37(4).
 • Hsiou-Hsia T., 2007, "The features of a world-class university", w: J. Sadlak, N.C. Liu (red.), The World-Class University and Ranking: Aiming Beyond Status, Bucharest: UNESCO-CEPES.
 • Ishikawa M., 2009, "University rankings, global models, and emerging hegemony: Critical analysis from Japan", Journal of Studies in International Education, nr 13(2).
 • Jajszczyk A., 2009, "Polska w obliczu globalizacji szkolnictwa wyższego", Kultura i Polityka, nr 5.
 • Kaiser F., 2007, Higher Education in France. Country Report. CHEPS Higher Education Monitor, Center For Higher Education Policy Studies.
 • Kanji G.K., Malek A., Tambi B.A., Wallace W. (1999), "A comparative study of quality practices in higher education institutions in the US and Malaysia", Total Quality Management, t. 10, nr 3.
 • Keller K., 1998, "The American research university: Time for some course corrections", w: D. Müller-Böling, E. Mayer, A.J. MacLachlan, J. Fedrowitz, University in Transition, Gütersloh: Bertelsmann Foundation Publishers.
 • Keller K., 2006, "Investment in primary, secondary, and higher education and the effects on economic growth", Contemporary Economic Policy, nr 24(1).
 • Kenny A., Kenny R., 2007, Can Oxford Be Improved?, Exeter: Imprint Academic.
 • Kirchhoff B.A., Armington C., Hasan H., Newbert S., 2002, The Influence of R&D Expenditures on New Firm Formation and Economic Growth, Washington, DC: National Commission on Entrepreneurship.
 • Kochman W., 2007, "Fiński system szkolnictwa wyższego", Chemia - Dydaktyka - Ekologia - Metrologia, nr 12(1).
 • Kohoutek J., 2009, Implementation of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education in the Central and East-European Countries - Agenda Ahead, Bucharest: Quality Assurance.
 • KravitzA.F., 1994, The Harvard Report of l945:AnHistorical Ethnography, Pennsylvania: Ph.D. Dissertation.
 • Krimsky S., 2006, Nauka skorumpowana? O niejasnych związkach nauki i biznesu, przeł. B. Biały, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kukliński A., 2001, "The role of universities in stimulating regional development and educating global elites", Higher Education in Europe, nr 26(3).
 • Kuźmicz W, 2010, Uwagi do strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce proponowanych przez firmę Ernst & Young (E& Y) oraz przez Fundację Rektorów Polskich (FRP).
 • Kyvik S., 2004, "Structural changes in higher education systems in Western Europe", Higher Education in Europe, nr 29(3)
 • Langenberg D.N., Spicer D.Z., 2001, "The modern campus", New Directions for Higher Education, nr 115.
 • Langer M.R, 2008, Data Atlas for the German Higher Education System - Quick Information on "Subject Preferences", CHE Consult GmbH.
 • Lawton Smith H., 2006, Universities, Innovation and the Economy, London-New York: Routledge.
 • Lawton Smith H., Ho K., 2006, "Measuring the performance of Oxford University, Oxford Brookes University and the government laboratories' spin-off companies", Research Policy, nr 35(10).
 • Lee G.J., 2010, "Assessing publication performance of research units: extensions through operational research and economic techniques", Scientometrics (w druku).
 • Maliszewski T., 2007, "Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności", Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1(29).
 • Marginson S., 2006, "Dynamics of national and global competition in higher education", Higher Education, nr 52.
 • Marginson S., van der Wende M., 2007, "Globalisation and higher education", Education Working Paper, nr 8, Paris: OECD, http://doc.utwente.n1/60264/l/Marginson07globalisation.pdf.
 • Marques J.P.C., Cara9a J.M.G., Diz H., 2006, "How can university-industry-government interactions change the innovation scenario in Portugal? - The case of the University of Coimbra", Technovation, t. 26(4).
 • MIT, 2010, MTFacts, http://web.mit.edu/facts/ (30.05.2010).
 • Mok K.H., 2005, "Globalization and educational restructuring: University merging and changing governance in China", Higher Education, t. 50.
 • Nowotny H., Scott P., Gibbons M., 2003, "Introduction: 'Mode 2' revisited: The new production of knowledge", Minerva, nr 41 (3).
 • OECD, 2009, Education at a Glance. OECD Indicators, Paris: OECD.
 • Ohta T., Lee K., Kakehi K., 2008, Role of formal boundary spanning structure and changing pattern of university-industry collaborative research in University of Tokyo, PICMET '08 - 2008 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology.
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2008, Polska nauka w sieci? Przestrzeń nauki i innowacyjności. Raport z badań, Warszawa, http://naukawsieci.blogspot.com.
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2009, "Polskie publikacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w bazie Web of Science", Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 1.
 • Olechnicka A., Płoszaj A., 2010, "Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?", w: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG (w druku).
 • Olechnicka A., Wojnar K., 2008, "Rola uczelni wyższych w regionie. Doświadczenia międzynarodowe", w: T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w przestrzeni miast, Studia KPZK PAN, t. CXXI, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Rolfe H., 2003, "University strategy in an age of uncertainty: The effect of higher education funding on old and new universities", Higher Education Quarterly, nr 57(1).
 • Rozman I., Marhl M., 2008, "Improving the quality of universities by world-university-ranking: A case study of the University of Maribor", Higher Education in Europe, nr 33(2/3).
 • Rybkowski R., 2006, "Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy - przykład Stanów Zjednoczonych", Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2(28).
 • Salmi J., 2009, "The challenge of establishing world-class universities", Higher Education Policy Directions, t. 11, Washington DC: World Bank.
 • Simons M., Masschelein J., 2009, "Towards the idea of a world university", Interchange, nr 40(1) .
 • Thieme J.K., 2009a, Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Warszawa: Difin SA.
 • Thieme J.K.,2009b, "Ład akademicki w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Polsce", Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1(33).
 • TUM, 2010, About Us - the Goals of Technische Universität München, http://portal.my-tum.de (30.05.2010 r.).
 • University of Oxford, 2008, Strategic Plan 2008-2013, Oxford: University of Oxford.
 • University of Oxford, 2010, The University and the Colleges, http://www.ox.ac.uk/ (30.05.2010 r.).
 • University of Tokyo, 2010, The University Today, http://www.u-tokyo.ac.jp/ (30.05.2010 r.).
 • Yokoyama K., 2006, "Entrepreneurialism in Japanese and UK universities: Governance, management, leadership, and funding", Higher Education, nr 52.
 • Yonezawa A., 2006, "Japanese flagship universities at a crossroads", Higher Education, nr 54(4).
 • Yonezawa A., 2009, "The internationalization of Japanese higher education: Policy debates and realities", Nagoya Journal of Higher Education, t. 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10443
YADDA identifier
bwmeta1.element.6981534a-4c51-3fe9-831b-89d54c3d32df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.