PL EN


2018 | 62 | 4 | 350-365
Article title

Nuda v edukačním kontextu : teoretické konceptualizace a výzkumné metody

Content
Title variants
EN
Boredom in educational settings : theoretical conceptualisations and research methods
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek přináší přehled současného stavu poznání v oblasti školní nudy. Zaměřuje se na zmapování dosavadních teoretických konceptualizací nudy relevantních pro pedagogicko-psychologický výzkum a praxi. Diskutovány jsou možnosti empirického uchopení nudy ve školní realitě a představeny jsou konkrétní nástroje pro diagnostiku nudy využitelné v edukačním kontextu. V článku je dále pojednáno a zároveň otevřeno téma zvládání nudy ze strany jedince (boredom coping), včetně zhodnocení dosavadních pokusů o zkoumání této problematiky v kontextu školy. V závěru jsou nastíněny potřebné směry dalšího výzkumného bádání v oblasti nudy a jejího zvládání a možnosti využití těchto poznatků v pedagogicko-psychologické praxi.
EN
The aim of the article is to provide an overview of current state of knowledge in the field of boredom in educational settings. Theoretical conceptions that are relevant to the research and practice of educational psychology are presented and possibilities of empirical grasping of boredom in school context are discussed including the overview of relevant diagnostic measures. Article also concerns the issue of boredom coping at school and directions for future research are outlined.
Year
Volume
62
Issue
4
Pages
350-365
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.6a65b058-262a-440c-bded-94a6c31a415a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.