PL EN


Journal
2010 | 36 | 2 | 104-113
Article title

Polska socjologia rodziny w zmienionej przestrzeni społecznej minionego XX-lecia

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Polish Family Sociology in the Altered Social Space of the Past 20 Years
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Today's scope of research problems (sometimes of social character) conveys issues such as familisation and defamilisation of pro-family policy, faces of Polish poverty and related inclusive strategies, alternative forms of marriage and family, and mixed marriages of different cultural and ethnic origins. The increase in the number of families of mono-parental character as a peculiar indication of progressing deinstitutionalisation, desacralisation and detraditionalisation of family is yet another result of transformation, observed by contemporary Polish researchers. On the other hand, we have the issue of disadaptation of families and their marginalisation, and hence native problems of social exclusion of individuals and families of the Polish underclass, as well as employed preventive strategies and social work with such families. One must also credit research into the quality of living of socially and professionally diversified families. These studies form a new research area, which is parallel to deliberations on families' styles of living. It is worth pointing out a new dimension of family sociology, i.e., the problems of social policy in relation to family. The listed scope of issues is discussed in the article.
Journal
Year
Volume
36
Issue
2
Pages
104-113
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 • Anna Wachowiak, Instytut Socjologii, Wyzsza Szkola Humanistyczna, ul. Monte Cassino 15, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Szczecin, Poland
References
 • Adamski F. (1970), Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Adamski F. (1984), Socjologia małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Budrowska B. (2006), Znikoma reprezentacja kobiet w elitach – próby wyjaśnień, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.
 • Danecki J., Rysz-Kowalczyk B. (1990), Kwestie społeczne i krytyczne sytuacje życiowe u progu lat 90-tych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dyczewski L. (1976), Więź pokoleń w rodzinie, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
 • Encyklopedia Socjologii (2002), hasło: Rodzina, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Herudzińska M. (2007), Małżeństwa mieszane jako przedmiot obaw społecznych, [w:] Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze, red. A. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Jarosz M. (1987), Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1963), Zwierciadło współczesnej rodziny polskiej. Wstęp, [w:] Jaka jesteś rodzino?, red. W. Parzyńska, T. Tarłowska, Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1965), Rodzina w Polsce Ludowej, [w:] Przemiany społeczne w Polsce Ludowej, red. A. Sarapata, Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1967), Kobiety, praca, dom. Problemy pracy zawodowej kobiet a rodziny współczesne, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Kłoskowska A. (1983), Antropologiczne stanowisko w socjologii polskiej: tradycja i współczesność, [w:] Naród, kultura, osobowość. Księga poświęcona profesorowi Józefowi Chałasińskiemu, red. A. Kłoskowska, Wydawnictwo Ossolińskich, Wrocław.
 • Komorowska J. (1975), Przemiany rodziny polskiej, Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Piotrowski J. (1973), Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Slany K. (2002), Alternatywne formy małżeństwa i rodziny w Polsce, Nomos, Kraków.
 • Tyszka Z. (1974), Socjologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tyszka Z. (1990), Proces formowania się poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną, Roczniki Socjologii Rodziny, t. I.
 • Wachowiak A. (2001), Pomiędzy codzienną rutyną a profesjonalizacją. Nowe zadania w domowej ekonomii nie tylko dla kobiety, [w:] Jak żyć?, red. A. Wachowiak, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Wachowiak A. (red.) (2007), Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze,Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Wachowiak A. (red.) (2008), Socjologia jako terapia, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Wachowiak A. (2001), Zmiany strukturalne społeczeństwa a potencjał gospodarstw domowych i rodzin dla społeczeństwa, [w:] Współczesne problemy socjologii rodziny, red. A. Wachowiak, Wydawnictwo AR, Poznań.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Szukalski P., (red.) (2004), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA09886
YADDA identifier
bwmeta1.element.6aba164f-51c5-3665-80eb-e3539d758104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.