Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 1 | 269-278

Article title

Kultura a język. Rola gier w rozwoju językowym współczesnego człowieka w świetle hipotezy Sapira-Whorfa

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
CULTURE AND LANGUAGE. THE ROLE OF GAMES IN THE LANGUAGE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY MAN IN THE LIGHT OF SAPIR-WHORF HYPOTHESIS

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Sapir-Whorf Hypothesis traces the relation between human thought or the way people perceive the reality and the language used by a particular communicator. The author intends to shed new light on the relations between the language used in computer games and some possible consequences for the way people perceive the real world. In its essential part the article raises the question whether the Sapir-Whorf hypothesis is reflected in cyberspace and if the language used in computer games can have a direct effect on the mental development of young people who spend a lot of time playing computer games.

Journal

Year

Issue

1

Pages

269-278

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Artur Urbaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial Neofilologii, Katedra Ekokomunikacji, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 198, 61-485 Poznan, Poland

References

 • Biever, C. (2004). Language may shape human thought. Online: http://www.newscientist.com/article/dn6303 (data dostępu: 8 grudnia 2008).
 • Boroń, J., Zyss, T. (1996). Świat gier komputerowych II – badania ankietowe nad ich rozpowszechnieniem wśród młodzieży. Psychiatria Polska, nr 2 (30), s. 267–280.
 • Braun-Gałkowska, M. (1997). Gry komputerowe a psychika dziecka. Edukacja i Dialog, nr 9(92). Online: http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/1997/09/gry.html (data dostępu: 5 grudnia 2008).
 • Brightman, J. (2008). Research: ‘Absolutely No Evidence’ Violent Games Lead Kids to Real-Life Violence. Online: http://www.gamedaily.com/articles/news/research-absolutley-no-evidence-violent-games-lead-kids-to-reallife-violence (data dostępu: 24 maja 2009).
 • Brown, R., Lenneberg, E. (1954). A Study in Language and Cognition. Journal of Abnormal & Social Psychology, nr 49l, s. 454–462.
 • Gała, A., Ulfik, I. (2000). Oddziaływanie agresywnych gier komputerowych na psychikę dzieci. Lublin: Wydawnictwo Artom.
 • Gordon, P. (2004). Numerical Cognition without Words: Evidence from Amazonia. Science, nr 306, s. 496–499.
 • Laniado, N., Pietra, G. (2006). Gry komputerowe, Internet i telewizja. Kraków: Wydawnictwo eSPe.
 • Laszkowska, J. (2001). Niebezpieczne gry z myszką. Edukacja i Dialog, nr 4(127). Online: http://www.vulcan.edu.pl/eid/archiwum/2001/04/niebezpieczne.html (data dostępu: 10 grudnia 2008).
 • Parr-Davies, N. (2001). The Sapir-Whorf Hypothesis: A Critique. Online: http://www.aber.ac.uk/media/Students/njp0001.html (data dostępu: 18 lipca 2009).
 • Roberson, D., Agrillo, Ch. (2005). Color Language and Color Cognition: Brown and Lenneberg Revisited. Online: www.cogsci.rpi.edu/csjarchive/Proceedings/2005/docs/p1868.pdf (data dostępu: 8 grudnia 2008).
 • Rogowska, J. (bez daty). Wpływ obrazów komputerowych na rozwój i postępowanie dzieci. Online: http://www.eduapple.pl/sp3_biala_podlaska/gry.doc (data dostępu: 12 grudnia 2008).
 • Sapir, E. (1929). The Status of Linguistics as a Science. W: D. Mandelbaum (red.), Culture, Language and Personality. Berkeley: University of California Press.
 • Ulfik-Jaworska, I. (2002). Gry komputerowe zawierające przemoc i destrukcję a kontakty społeczne. W: M. Sokołowski (red.), Teoria i praktyka edukacji medialnej. Modele, konteksty, interpretacje (s. 231–244). Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Kastalia.
 • Whorf, B. (1940). Science and Linguistics. Technology Review, 42(6), s. 229–231, 247–248.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA101121

YADDA identifier

bwmeta1.element.6aed4884-04bf-3114-8aa3-74976ff82135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.