PL EN


2011 | 3(202) | 161-191
Article title

Imigracyjny charakter społeczeństwa hiszpańskiego

Authors
Content
Title variants
EN
IMMIGRATIONAL CHARACTER OF THE SPANISH SOCIETY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Hiszpania należy do tych państw europejskich, które charakteryzuje wysoki odsetek imi- grantów. Stanowi on dziś powyżej 12% populacji, a wskaźniki rozrodczości przybyszów są znacznie wyższe niż ludności rodowitej. Artykuł przedstawia etapy kształtowania się hiszpańskiego społeczeństwa imigranckiego, dane dotyczące imigracji, sondaże postaw ludności do przybyszów oraz badania imigrantów. Imigracja przesunęła się w Hiszpanii ku centrum dyskursu publicznego, podkreśla się konieczność podejmowania działań ułatwiających integrację imigrantów w oparciu o symboliczny wymóg poszanowania zarówno dla obyczajów goszczących, jak i obyczajów przybyszów. Stosunek do ludności przybyłej stanowi o pra- womocności pozycji politycznych, z oczekiwaniem wobec głównych graczy politycznych inicjowania pomocy imigrantom i budowania prodemokratycznych postaw. Z drugiej strony, w społeczeństwie oraz życiu publicznym obecne są postawy antyimigranckie, zwłaszcza wobec nasilenia się bezrobocia i dotykających Hiszpanię problemów gospodarczych.
EN
The article is dedicated to the immigrational character of the Spanish society, with the official numbers of immigrants having already exceeded twelve percent of the total population. The author presents the reversal of the tendency from massive emigration to immigration, phases of the immigrational society, current data on immigration, research on problematization of immigration and attitudes in the society towards immigrants. Immigration has shifted towards the core of public discourse, numerous activities are undertaken in order to facilitate integration of immigrants into the society, accompanied by the symbolic requirement of respecting the customs of both the hosts and the newcomers. The attitude towards immigrants is at the core of legitimacy of political positions, the major actors are expected to declare democratic attitudes and be open to otherness, as well as to initiate actions for the benefit of immigrants. However, researchers also observe antidemocratic attitudes in the society and public life which enhance in the period of economic crisis and unemployment.
Year
Issue
Pages
161-191
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Maja Biernacka, Instytut Socjologii UwB, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Bialystok, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098126
YADDA identifier
bwmeta1.element.6b5d5f05-18a6-30fa-9b19-e2bf534efed1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.