PL EN


2011 | 6(83) | 49-61
Article title

Wlasny interes menedzerów wyzszego szczebla w fuzjach i przejeciach: rzeczywiste i deklarowane oddzialywanie i skutki w postaci zagrozen moralnych

Content
Title variants
EN
SENIOR MANAGEMENT'S SELF-INTEREST IN THE CONDUCT OF MERGERS AND ACQUISITIONS: ACTUAL VERSUS STATED IMPACTS AND MORAL HAZARD CONSEQUENCES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł bada proces fuzji i  przejęć w  zakresie przywództwa, podejmowania decyzji i  zagrożenia moralnego. W szczególności badamy role i  zamiary menedżerów wyższego szczebla w  fuzjach i  przejęciach, opierając się na teoriach przywództwa, a  następnie wykorzystujemy te koncepcyjne ramy odniesienia w  celu oceny oddziaływania fuzji i  przejęć na zasoby ludzkie. Istniejąca literatura sugeruje brak połączenia pomiędzy wyznawanymi wartościami i  zasadami przeprowadzania fuzji i  przejęć a  rzeczywistym oddziaływaniem takich transakcji. W szczególności występuje często wyraźny rozdźwięk pomiędzy oświadczeniami przed dokonaniem fuzji lub przejęcia a  rzeczywistą sytuacją po dokonaniu transakcji, jeżeli chodzi o  rentowność, wpływ na zasoby ludzkie, skutki w  zakresie udziału w  rynku oraz zmiany układu w  branży. W dalszej części artykułu przedstawiamy analizę dwóch dużych fuzji i  przejęć w  dwóch różnych branżach, aby zilustrować powyższe kwestie. Badamy również zagrożenia moralne i  pułapki decyzyjne związane z  fuzjami i  przejęciami pod kątem korzyści dla udziałowców i  dla konsumentów, a  także pakietów wynagrodzeń kierownictwa wyższego szczebla.
EN
This paper examines the process of mergers and acquisitions from the combined perspectives of leadership and decision-making/moral hazards. In particular, we examine the roles and intentions of senior managers in M&A activities based on leadership theories, and then use this framework in evaluating the human resource impacts of mergers and acquisitions. Existing literature suggests disconnects between the espoused values and guiding principles of mergers and acquisitions with the actual impacts of these deals. More specifically, there are often clear gaps between pronouncements prior to M&A transactions and the subsequent reality in terms of financial returns, human resource impacts, market share effects, and industry realignment. This paper then applies this conceptual framework in reviewing two major M&A deals in differing industries. We also explore the moral hazard and decision traps of M&A transactions in regards to shareholder benefits, consumer benefits, and senior management compensation packages.
Year
Issue
Pages
49-61
Physical description
Document type
ARTICLE
Dates
published
2011-12-15
Contributors
author
 • School of Business Hamline University, Saint Paul, USA
 • School of Business Hamline University, Saint Paul, USA
 • School of Business, Saint Paul, USA
 • Hamline University, School of Business, Saint Paul, USA
References
 • AFA (29 października 2008 r.), Department of Justice Approves Delta/Northwest Merger, http://www.afanet.org/merger/index.html
 • Appel H, Hein C. (2000), Der DaimlerChrysler Deal, Heyne, Munchen.
 • Firms Trim Their Ranks to Boost Profits (2011, 2–8 maja), „Bloomberg Business Week”, s. 16.
 • Cerberus Takes Over Majority Interest in Chrysler Group and Related Financial Services Business for EUR 5.5 Billion (2007, 14 maja) , „Daimler AG”, DaimlerChrysler, komunikat prasowy.
 • Fedor L. (2008,), It’s a done deal: Delta owns Northwes, „The Star Tribune”, 30 października.
 • Gihring T. (2011), Delta Blues, „Minnesota Monthly”, luty, s. 74-79.
 • Kouzes J.M., Posner B.Z. (2010), The Truth about Leadership, Jossey-Bass.
 • Kuhlmann T., Dowling P. J. (2005), DaimlerChrysler: A Case Study of a Cross-Border Merger, [w:] Stahl G.K. & Mendenhal M.E. (red.) Mergers and Acquisitions (s. 351-363), Stanford Business Books, Stanford, California.
 • Moylan M. (2010), Delta-Northwest merger nearly complete, „Minnesota Public Radio”, 9 lutego.
 • Palane A. (2001), Presentation on Mergers and Acquisitions to the WITS Business School by Deputy General Secretary-National Union of Mineworkers, lipiec.
 • Schuler R., Jackson S. (2001), HR Issues and Activities in Mergers and Acquisitions, „European Management Journal”, vol. 19, nr 3, s. 239-253.
 • Stark, L., Hosford, M., i Barrett, K. (1998), Delta and Northwest announce merger, „ABC News”, http://www.abc.com
 • Unger, H. (2011), Profit sharing for Delta employees, „The Atlanta Constitution journal”, 14 lutego. www.ajc.com
 • Vlasic B., Sterz B.A. (2000), Taken for a Ride: how Daimler-Benz drove Off with Chrysler, New York: HarperCollins.
 • Waller D. (2001), Wheels on Fire: The Amazing Inside Story of the DaimlerChrysler Merger, Hodder and Stoughton, London.
 • Zainaldin J.S. (2007), Delta Air Lines. New Georgia Encyclopedia, Georgia Humanities Council.
Notes
PL
Polska wersja anglojęzycznego artykułu z numeru 6(83)/2011. Opublikowano na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2011 6(83), ISSN 1641-0882.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10045
YADDA identifier
bwmeta1.element.6c69c105-c191-3d6a-80f6-385726b161a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.